Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.
Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.
Du er velkommen til å være medlem selv om du ikke har godkjent hund.

Kontingenten pr år er på kr 300,- Dette betaler du inn til NKH konto nr. 2095.53.42829 og merk betalingen med ditt navn, ”kontingent og årstall”