Bestilling av kurs/Godkjenningsprøve

For å sikre en god planlegging, gjennomføring og etterarbeid så vil NKH at vedlagte påmeldingsskjema fylles ut og sendes til NKH før start kurs/godkjenningsprøve.

Det forutsettes at tidsperiode for gjennomføring er koordinert med NKH før fremsending.

Kurs/Godkjennings forespørsel sendes post @norskekadaverhunder.no