Kostnad for kurs/godkjenningsprøver  arrangert av Norske kadaverhunder

Den totale kostnaden er avhengig av sted, antall deltagere og kurstype.

Eksempel

Hva

Hvor

Kostnad

Reise

Tur/retur

kr 4,05 pr km

Instruksjon

 

kr 3500 pr dag/instr

Kostgodtgjøring

 

600 pr dag

Overnatting

 

kr 500-1000 pr døgn

NB: Tabellen viser eksempel på kostnad, her kan det være variasjoner på reise, kost og opphold. En instruktør kan undervise/veilede 2 ekvipasjer pr dag.

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende (FKT) tiltak i forhold til rovviltskader

Om tjenesten

Kort beskrivelse

Målsettingen med ordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr og tamrein, samt ulemper i forhold til lokalsamfunn og andre grupper.

Målgruppe

Primær målgruppe er husdyreiere og tamreineiere, samt kommuner og lokalsamfunn.

Kriterier/vilkår

Tiltaket skal med stor sannsynlighet forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt. Tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag med videre skal prioriteres. Utvidet tilsynsaktivitet alene støttes ikke økonomisk.

 

Det anbefales arrangører å søke om FKT støtte til kurs/godkjenning. Søknadsfrist er normalt medio januar.

Ta kontakt med eget landbrukskontor for nærmere informasjon