GRUNNKURS KADAVERSØK

Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt kurs.

Teorikvelden for alle er et kombinert GPS teorikurs, litt info om oss, litt om rovdyr og måter de gjemmer på, hvordan bruke hund. Dette er 3 timer.

Etter teorien setter vi opp en startliste på den praktiske delen, tidspunktet er 08.00 og 13.00 de påfølgende dagene.
En instruktør rekker 2 om dagen på den praktiske delen.
Deltakerne bør ha med sin egen GPS, hund med bånd, belønning til hund, egnede klær til ute bruk og godt humør.
Instruktørene trenger fremviser til teorikvelden og et lokale.
Videre må det skaffes et egnet område til kurs, ca 100 mål utmark lett tilgjengelig pr instruktør.
Instruktørene trenger også et sted å sove, gjerne enkel standard, men med egne soverom.

Dette kurset er første trinn til godkjenning og eneste kurset som godtas til godkjent kadaverhund.

 

BEREDSKAPSKURS

Dette er et kurs for viderekommende der vi ser på organiseringen av flere ekvipasjer i søk samtidig og prioriterer områder, samt en bolk om rovdyr. Kurset inneholder også GPS og Base camp undervisning for viderekommende. Dette er et kurs som blir utlyst på våre sider og som det stilles krav til søker på.

 

GPS-kurs

Grunninnføring i GPS med innlegging av koordinater og innstilling av GPS. Teori inne i egnet lokale først, så en liten praktisk del. Kurshefte fås ved fullført kurs. Egner seg for nybegynnere og de som har brukt gps litt.

Instruktør trenger egnet lokale

 

BEITELAGSKURS

Et kurs for de som skal koordinere tilsyn og behandle sporlogger.

Kurset gir et innblikk i å prioritere tilsyn til de mest aktuelle område i eget beiteområde, samt ta imot og behandle sporlogger fra GPS på Base camp i Garmin sitt system.

Instruktør trenger egnet lokale.