Vedlikeholdssamling er en organisert trening med instruktør fra NKH, samlingen vil ta utgangspunkt i den utfordring den enkelte ekvipasje har. Samlingen går over 1- 2 dager alt etter behov. Utgifter til instruktør må avtales.