Årsmøte

Vanlige årsmøtesaker. Møtet blir avholdt på Teams. Saksliste og øvrig info kommer senere. https://teams.live.com/meet/9467334524279

Detaljer

Dato tirsdag 14. mars 2023
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Styremøter