Godkjenningsprøve

 • Ekvipasjen skal før prøven ha gjennomført kurs i kadaversøk hos Norske kadaverhunder. Det skal dokumentere minst 30 timer tilsyn. Hunden skal være registret med chip eller reg nummer.
 • Det må foreligge en anbefaling fra instruktør før ekvipasjen kan gå opp til prøve
 • Prøvefeltet skal være mellom 60 og 100 dekar og det skal være beitedyr i prøveområdet (eller eventuelt i treningsfeltet). Det plasseres ut 3 kadaverdeler i feltet, i tillegg en radiobjelle med kjente koordinater.
 • Søksobjektene skal være utstyrt med enten øremerke eller bjelleklave som lar seg identifiseres.
 • Prøvetiden er 2 timer, i tillegg får fører 20 minutter til å legge inn koordinater til ytterpunktene på prøvefeltet og radiobjella.
 • Koordinatene får kandidaten skriftlig.
 • Ekvipasjen skal finne minst 3 av 4 objekter, disse skal markeres og beskrives på GPS, de skal også fotograferes så de er gjenkjennelige.
 • Prøven underkjennes hvis disse overforstående punkt ikke er oppfylt, eller at ekvipasjen viser en oppførsel som gjør dem uegnet til oppdrag.
 • Prøven bedømmes av godkjent instruktør(er).
 • Tid mellom kurs-prøve skal være minimum 14 dager
 • Hund som skal delta på godkjenningsprøve, må være fylt 1 år