Styremøte 13/2/24

Publisert av Lisbeth Høyland den 15.02.24.

Referat styremøte 13/2 24 på Teams

Møtt: Styret: Jonny, Lisbeth, Beate, Randi

            Fagavdelingen: Tor og Beate hører til der og

 

 • 1-Økonomi, regnskap

  Jonny har kontroll på regningene, alt er betalt, bortsett fra ei rekning fra leder i fagavdelingen og ei rekning fra ei på møllesøk

   

 • 2-Årsmøte, årsmelding

  Leder gikk igjennom årsmelding, kommentar: Det står at det er vanskelig å få medlemsregisteret riktig, i forhold til hvem som har betalt eller ikke. Dette er nå ordnet, så det er greit nå.

  Medlemsregisteret må ryddes, slik at medlemmer som ikke har betalt, står som medlem. Gro vil gjøre en innsats på dette, det vil bli ordnet i løpet av 2024.

  Valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram på eget ark på årsmøtet, legges ikke ved utsendte årsmøtepapirer.

  09. februar: Årsmøtet starter kl 12.45, styret møtes til styremøte kl 12.

   

 • 3-Instruktørkurs: 4 deltakere på et vellykket kurs, der 2 er nesten i mål med utdanningen og 2 har en litt lengre vei, men på ingen måte umulig. Kritikkskjema for kurset er sendt ut.

   

 • 4-Sosiale medier:

   

  Norske Kadaverhunder har 2 Facebook sider, der den ene er ei gruppe for medlemmer, en Instagram konto og ei hjemmeside, som omtrent ikke oppdateres.

  For å ordne opp i dette, velges noen i styret som har ansvar for sosiale medier.

  Vedtak: På Facebook blir gruppa for medlemmer beholdt. Instagramkontoen skal fortsatt brukes, oppdateres med innlegg og bilder fra kurs og andre aktiviteter.

  Lisbeth og Beate blir gjort til administratorer for NKH sine kontoer på sosiale medier, og får ansvar for å oppdatere. Instruktørene oppfordres til å ta bilder, og gjøre disse tilgjengelige for administratorene.

   

 • 5-Kontingent:

  Kontingenten for 2025 skal vedtas av årsmøtet, denne er pr dato kr 300,- pr år.

  Styrets framlegg til vedtak: Årskontingenten beholdes uendret, kr 300 pr år.

   

 • 6-Diverse:

Lisbeth: Det er nå fjernet at ekvipasjer må ha anbefaling fra instruktør, for å gå opp til prøve. Nå registreres godkjent hund. De som skal stå på offentlig liste, må ha gyldig medlemsskap i NKH.

Godkjenning av hund gjelder til hunden er 12 år, da flyttes den over på liste over pensjonert hund, og står ikke lenger på offentlig liste.