Grunnkurs Kadaversøk gjennomført i Trøndelag.

Grunnkurs Kadaversøk gjennomført i Trøndelag.

Publisert av Tor Nilsen den 15.06.24.

Flå og Klæbu sau og geit arrangerte grunnkurs i kadaversøk i samarbeid med Norske Kadaverhunder i begynnelsen av juni.

Det var 4 engasjerte ekvipasjer som møtte opp lørdag morgen for gjennomgang av teori samt felles GPS trening senere på dagen.

Når ekvipasjene dagene etterpå møtte til praktisk del sjekket vi først hvilket nivå de hadde innen GPS.  Alle var godt innenfor kravene som kreves på godkjenningsprøver.

Deretter ble hundene introdusert til kadaver slik at vi kunne se hundens reaksjon på kadaver.

Når introduksjonen var ferdig gikk vi gjennom en løype hvor hundene fikk funn etter funn med korte mellomrom.  Dette var på forskjellige steder hvor kadaver var lagt ut på måter man kan forvente å finne det ute i virkelige oppdrag.

Etter at ekvipasjene hadde gjennomført en løype med mange funn var alle klar for større utfordringer.  De fikk deretter tilgang til ett område som tilsvarer et realistisk prøve område.  Graden av hjelp hver ekvipasje fikk i dette området var tilpasset nivået til hver enkelt.

 

Alle ekvipasjene hadde god progresjon og jeg ser frem til å få møte dem igjen på godkjenningsprøve senere i år, når de har fått litt mer rutine med kadaversøk.

 

NKH takker for oppdraget og utmerket tilrettelegging før kurset utført av Marianne Berger.