Nyeste artikler:

Rapport fra vedlikeholdssamling kadaversøk i Norddalen i Oppland Fylke

Norske kadaverhunder arrangerte vedlikeholdssamling for godkjente ekvipasjer på Lesja i Oppland Fylke i perioden 22- 24 august. Inviterte var godkjente ekvipasjer i Norddalen samt at det var gitt åpning for ekvipasjer som tidligere har gjennomført NKH sitt grunnkurs kadaversøk. Alle godkjente i Dovre, Lesja, Sel, Nord Fron, Sør Fron, Vågå, Lom og Skjåk var inviterte.

Referat fra styremøte 03.juli kl 1900  - Skype

Deltagere: Nils Steinvik (NS); Morten Steinsrud(MS), Jonny Mathisen/JM)

Manglende: Camilla Jensen, Janne Drevik, Geir B Larsen

 

  1. Generelt (NS)
  • Innkommet post/mail

Det er innkommet post vedrørende kurs og godkjenninger, disse er fordelt internt i styret. Det bemerkes at noen mailer angående kurs og og godkjenninger som er koordinert direkte med instruktører mangler forankring i styret. Det anmodes derfor om at alle kurs og godkjenninger må sendes NKHs postboks så tidlig som mulig. Dette fordi alle kurs og godkjenninger skal legges ut på vår hjemmeside

  • Møte med miljødirektoratet

 

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte vedlikeholdssamling og godkjenningsprøve I Haltdalen i Sør Trøndelag 19 og 20.august.

Rapport fra grunnkurs i kadaversøk  

 

Da har vi gjennomført grunnkurs i kadaversøk i Finnmark igjen,denne gangen i Varangerbotn. 

Det møtte opp 8 stykker,deriblant 3 stykker fra reindrifta. 

Teorien ble holdt på Varjjat i Meskelv og praksis ble gjennomført på Nyborgmoen i svært vekslende vær,

alt fra styrtregn til sol og litt mygg hele tiden. 

 

Flinke folk som forhåpentligvis blir å sees til godkjenningsprøve i høst og neste år. 

Norske Kadaverhunder takker for en hyggelig tur i Finnmark. 

 

Jonny Matisen 

Hei folkens! 

For å få en litt mer livlig hjemmeside så kan dere sende meg bilder på: nkh.bilder@gmail.com

 

På forhånd takk 

-Camilla Jensen 

Rapport frå Kadaverhundprøve i Saltdal 20-21 juli.

Norske kadaverhunder hadde fått i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere  godkjenningsprøver for tidligere kursa ekvipasjer i Saltdal.

Vi hadde fleire prøvefelt, størrelse va ca 350m x350 m. Feltene inneholdt både skog, myr, tett vierkjerr og bekk, i tillegg til mange kvistdunger etter hogst. Feltene var lagt i terreng med både sau og elg, og i tillegg var det ferdsel av fotfolk i området.