Styremøte 28 mai 2024

Styremøte 28 mai 2024

Referat fra styremøte 28.05.24 kl: 20:00

Til stede:

Jonny Mathisen, Kristin Marcussen Kongelf, Gro Mora Sørensen, Tor Nilsen, Lisbeth Høyland og Beate Ryen.

Fravær:

Laila Hoff og Sølvi Hegsbro.

 

Sak nr. 07/24:             Økonomi

Etter vedtak fra årsmøtet skal en del av overskudd fra vindmøllesøkene plasseres i fond for langsiktig sparing.

Vedtak:

Halvparten av overskuddet plassere i fond med middels risiko. Resten på vanlig konto.

 

Sak nr. 08/24:             Medlemspleie, oppfølging

Ut ifra vår undersøkelse angående medlemspleie går vi videre med våre planer. Det har meldt seg tre personer som vil være ansvarlig for videre oppfølging i sitt nærområde. Dette er vi veldig glade for. Disse vil bli fulgt opp av styret for videre samarbeid.

Det skal publiseres et hefte med treningstips på styreweb og sosiale medier så snart det blir klart.

Sak nr. 09/24:             Kurs og kalenderbruk

Alle instruktører er pliktige til å oppdatere kalender inne på styreweb og hjemmeside så snart et kurs eller godkjenningsprøve er planlagt slik at det er lett å følge med om det kommer kurs i sitt nærområde.

Det er knapphet på instruktører til å gjennomføre grunnkurs til tider og det innføres nå endring på regelverk i forhold til grunnkurs for førere med godkjente hunder fra før.

Det åpnes nå muligheter for å delta på grunnkurs via teams for ekvipasjer som fra før har ført hund til godkjenning og har ny hund på gang nå.

Deltagelse via teams er opp til den enkelte instruktør da ikke alle er like komfortable med å bli filmet. Deltagelsen på grunnkurs blir registrert på styreweb.

Vi i styret ønsker at teorien skal være så oppdatert som mulig hos fører og ønsker dermed at grunnkurset ikke skal være for gammelt.

Som med all hundetrening er det ekvipasjen som må vurdere om hvordan de ligger an om de er i stand til å gjennomføre søk eller må trene bedre.

 

Vedtak:

Har du fra før ført hund til godkjenning behøves kun teori og kan da melde seg opp til prøve når de føler seg klare for det.

Det er viktig å få med at skal du gå opp med 2 hunder på en sommer behøves 1 kurs. Går du opp med ny hund til neste sommer skal nytt kurs være gjennomført dette året.

Dette fordi vi vil gjerne kvalitetssikre våre ekvipasjer.

 

Sak nr. 10/24:             Sosiale medier

Norske Kadaverhunder er å finne både på Facebook og Instagram og vi ønsker flere innlegg om aktivitet med hund. Del gjerne små og store hendelser under trening.

Vi ønsker mer aktivitet 😊

 

Sak nr. 11/24:             Kontingent

Kontigenten forblir uendret som vedtatt på årsmøtet. Alt dette med innkreving av kontingent gjøres nå inne på styreweb og gnist.

 

Sak nr. 12/24:             Diverse

Styreweb jobbes det med kontinuerlig og vi blir bedre å bruke det som tiden går og får dyktig opplæring av vår web-ansvarlig Lisbeth.

 

Møtet hevet kl: 22:15.

 

Referent

Beate Ryen