Styremøte 10 januar 2024

Styremøte 10 januar 2024

Publisert av Lisbeth Høyland den 12.01.24.

Sakliste styremøte 10.01.2024

Teams 20.00- 21.00

 

 

 1. Økonomi

  Økonomien er god og snart ajourført, mangler utbetaling til Tor og Lisbeth

 2. Årsmøte, legge ut, frister

  Årsmøte 9/3 på Oppdal, vi dekker reise og opphold til styret m/vara, instruktører og leder valgkomiteen. Annonseres på vår hjemmeside og FB. Jonny ansvar

 3. Instruktørkurs

  7 deltakere og 3 som ikke ble med pga geografi. Kurset går 9- 11 februar på Vinstra

 4. FKT søknader

  Jonny refererte til revidert forskrift og fristen er 15 februar

 5. Div.

Neste møte er 14/2 kl 20.00 på teams, utlagt på kalenderen.

 

Ref Jonny