Styremøte 10 april 2024

Styremøte 10 april 2024

Referat fra styremøte 10.04.24 kl: 19:00

Til stede:

Jonny Mathisen, Kristin Marcussen Kongelf, Gro Mora Sørensen, Tor Nilsen, Lisbeth Høyland og Beate Ryen.

Fravær:

Laila Hoff og Sølvi Hegsbro.

 

Sak nr. 01/24:             Økonomi

Leder skal i møte med bank angående overføring og plassering av overskudd fra vindmøllesøk. Ref til årsmøtevedtak. Venter på faktura fra årsmøte på Oppdal. Midler fra momskomp. er kommet på konto. 15.000,-

 

Sak nr. 2/24:               FKT-midler

Trøndelag fylkeskommune har innvilget 25.000,- til beredskapstelefon. Fått avslag fra Agder fylkeskommune. Snertingdal Sau og geit har fått 40.000,- til kurs.

Det planlegges kurs i disse fylkene: Troms & Finnmark, Nordland, Gamle Hedmark, Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane og Innlandet.

 

Sak nr. 3/24:               Vindmøllesøk

Årets vindmøllesøk er startet opp og alt ser ut til å gå bra. Leder av fagutvalget har kontroll. Det faktureres for vindmøllesøk 2 ganger i året. Siste i august etter at rapport er ferdigskrevet.

 

Sak nr. 4/24:               Kontingent medlemsskap

Kontingenten er sendt ut og info sendt på e-post. 62 medlemmer med feil e-postadresse, men vi er på rett spor med å få oppdatert lista over e-postadresser til medlemmene. Det jobbes videre med styreweb og utsending av kontigent. Viktig å presisere at alle som går offentlige søk må stå som medlem. Nestleder er ansvarlig.

 

Sak nr. 5/24:               Medlemsundersøkelse

Fra årsmøtet kom det ønske ol innspill til medlemspleie. Det er blitt sendt ut en medlemsundersøkelse til medlemmer for å finne ut hva de ønsker seg av tilbud fra klubben. Ut ifra tilbakemeldinger jobbes det med tiltak og tips til treninger. Mer info kommer etter hvert. Følg med på facebook og på vår hjemmeside. Instagram vil også bli mer aktiv utover våren.

 

Sak nr. 6/24:               Eventuelt

Neste styremøte er 28/5 og 2/7. Det planlegges arbeidshelg i slutten av november. Sted blir antagelig på Røros.

 

Møtet hevet kl: 22:00

 

Referent

Beate Ryen