Instruktørkurs 2024

NKH gjennomførte instruktørkurs "Teoretisk del" på Vinstra i Gudbrandsdalen 9-11 februar. Her møtte det 4 deltagere, 3 fra Nord Norge og 1 fra Innlandet. Kurset gikk over 3 dager. Kurset lagt på en pedagogisk måte som forutsatte aktivisering og involvering av elevene. For å kunne gi eleven best mulig utdanning så ble det nyttet både eksterne og interne instruktører. De eksterne var representanter fra SNO og beitebruker. 

Kurset hadde bla temaer som NKHs historie og utvikling, bevisstgjøring, forventninger, oppgaver/oppdrag, fokus, praktisk gjennomføring, GPS/Base camp, diverse rapporter og bruk av "styreweb". I tillegg til dette så ble elevene utfordret på å utarbeide egen PPT presentasjon og deler av grunnkursets teoridel.

Elevenes tilbakemelding til kurset; informasjon forut for, planlegging og gjennomføring viser seg å være svært positivt, noe som kursledelsen setter stor pris på. 

Alle deltagerne fikk godkjent kurs "teoretisk" del. Nå gjenstår det litt forskjellige veier til godkjent instruktør hvor bla praktisk del skal gjennomføres og bestås. NKH ønsker deltagerne lykke til.

Nils Steinvik