Årsmøte

Årsmøte

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2023

Sted: Skiferhotellet Oppdal

Det blir også mulighet for å delta på Teams.

Tid: 9 Mars 2024 kl. 13.00

Link til møte: bli med på teams

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2 . Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Valg: 2 styremedlemmer og vara

7. Fastsette kontingent

8. Innkomne forslag. Må komme 14 dager før, 28/2 2024

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.