Styremøte

Publisert av Jonny Mathisen den 23.08.23.
     

Referat og Sakliste styremøte 22.08.23

 

 1. Kurs og godkjenninger

  Mange kurs og godkjenninger, alle har fått, om ikke akkurat på dato. 4- 5 gjenstår. 

 2. Registrering på styreweb, hvordan ligger vi an?

  På tur, men alle punkt på kompetanse må fylles ut. Noen punkter kan kanskje strykes på det fysiske møte etter sesongen. Veiledning må leses og følges av instruktører.  

 3. Økonomi

  Økonomien er god, alt fakturert og alle innkomne faktura er betalt.

 4. Vindmøllesøkene

  Alle involverte er fornøyd og ryddig jobb er gjort av våre folk.

 5. Styremøte og instruktørsamling fysisk (sted og dato)

  4- 5 november på Røros. Instruktører vil få dekt reise og opphold. Jonny sender ut mail og bestiller.

 6. Nytt fra fagavdeling

  Ingen referat framlagt, styret vil ha svar på våre spørsmål innen 20 oktober.

 7. Div.
 • Pris på strykemerker bryst

  60 kroner + frakt

 • Neste styremøte

26 sept kl. 20.00