Nyeste artikler:

Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 21-21 juli med Tor Nilsen som instruktør.

Det møtte 5 ekvipasjer som tidligere i sommer hadde gjennomført grunnkurset på Røros.

 

Befriende for en som er vant til å søke kadaver i tett granskog å få lage felt og utfolde seg i 1000 meters høyde nord for Raubergstulen på veien mot Juvasshytta. Åpent landskap, glissen småvokst furuskog, noen kratt av bjørk/vier og storslagen utsikt til dal og fjell. Største trussel for beitedyr i området var jerv. Perioder med noe angrep fra gaupe, men da helst nede i dalen.

NKH har nå fått VIPPS Du søker etter Vipps-nummer 530364 for å finne Norske kadaverhunder. Ellers er kontonummeret vårt 2095 53 42829

Referat fra styremøte onsdag 27.juni - Skype

Tilstede Nils Steinvik (NS),), Jonny Mathisen (JM) og Camilla Jensen)

Meldt forfall, Morten Steinsrud (MS).

Ikke tilstede Camilla Akslen (CA) og Janne Drevik (JD)

 Generelt (NS)

Norske kadaverhunder hadde fått i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere  godkjenningsprøver for tidligere kursa ekvipasjer i Saltdal.

Vi hadde fleire prøvefelt, størrelse va ca 350m x350 m. Feltene inneholdt både skog, myr, tett vierkjerr og bekk, i tillegg til mange kvist hauger etter tidlegare hogst. Feltene var lagt i terreng med både sau og elg, og i tillegg var det ferdsel av fotfolk i området.

Det ble arrangert godkjenningsprøve på Oppdal 7 juli 2018.  Prøvefeltene var innenfor Storli gård i Storlidalen. Dommere var Nils Steinvik og Tor Nilsen, og det var påmeldt 5 ekvipasjer. Flere av ekvipasjene hadde gjennomført godkjenningsprøve i 2017 uten hell.