Nyeste artikler:

Det ble arrangert godkjenningsprøve og kadaverhundkurs i Stod der det stilte 2 til prøve og en på kurs.

Resultatet ble at 1 besto prøven, 1 klarte ikke prøven og 1 fikk anbefaling til å gå prøven.

Kurset og prøven ble arrangert ved Valøya i fine omgivelser og ganske lett terreng.

Vi gratulerer Linda Bjørnes og labradoren Urias som godkjent kadaverhundekvipasje.

Det vil bli holdt en ny prøve i løpet av forsommeren.

Jonny Mathisen

Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk i Skjåk 12 til 14 juni for 4 motiverte ekvipasjer. Det var totalt påmeldt 7 ekvipasjer men 2 av disse måtte melde avbud da det var observert bjørn i eget beiteområde. I tillegg så stilte 1 av de fremøtte med 2 hunder 

Kurset startet onsdag kveld med teori og gode diskusjoner. Teorien besto av info om NKH, trening av hund, hvordan finne kadaver samt gjennomgang av oppsettet på GPS

 Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk på Røros helgen 31 mai til 2 juni for 9 motiverte ekvipasjer.

Kurset startet fredag kveld med teori og gode diskusjoner.  I tillegg til hundeførerne deltok også Lisbeth som er lokal beitelagsansvarlig og kursarrangør Wenche.

NKH vedtok på siste årsmøte at styret skulle søke å etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i den hensikt å utvikle NKH. Leder NKH tok derfor kontakt med leder i NSGs Utmarksråd for å kartlegge evt samarbeidsmuligheter. Møtet ble gjennomført på Harpefoss 27.mai

I NSG bestemmelser så er følgende info lagt ut om utmarksrådets oppgaver, sitat; «Utmarksrådet skal komme med innspill overfor styret i NSG på tema som går på beitebruk og utfordringer knyttet til utmarksforvaltning.» sitat slutt.

Møte med leder av Utmarksrådet på Harpefoss den 27.mai ga ett solid inntrykk av hvilke saker som Utmarksrådet jobber med samt hva som kan være av felles interesseområde for Utmarksrådet og NKH. Spesielt så har prosjektene «Bruk av radiobjeller på lam i Valdres og Nord Fron» belyst ett samarbeidsbehov i felt. I tillegg til dette så synes det som det kan være samarbeidsmuligheter ifbm utdannelse på GPS for brukere av «Telespor» og «Find my»

Som konklusjon på møtet så ble det besluttet å følge opp med ett nytt møte hvor nasjonale representanter for Telespor (Nicolay Boberg Jansen) og  «Find my» (Marit Mjøen Solem) inviteres.  

Nils Steinvik

Norske Kadaverhunder hadde et foredrag om «Hvordan finne kadaver fort nok» på Fåvang grendehus 23 mai for beitebrukere i Fåvang.

Her var det stort oppmøte og engasjement for saken. SNO og kommunen hadde også et innlegg og diskusjonen gjekk om hva en best kan gjøre for å finne fort nok til dokumentasjon.

En trivelig kveld på Fåvang

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Innfjorden i Møre og Romsdal 24-25 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen ble denne gang endret noe da fremmøtte hundeførere hadde gjennomgåtte grunnkurset tidligere. Mye av den teoretiske delen ble derfor repetisjon av det som hundeførerne ønsket, samt deling av erfaringer ved trening av hund og søk etter kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i Innfjorden, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med overskyet og lite vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 3 ekvipasjer på kurset,

En av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og hunden viste gode markering på kadaver mdf at ekvipasjen har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at denne kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter min vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Sølvi Hegsbro for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

NKH kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik