Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder gjennomførte vedlikeholdssamling for tidligere godkjente, godkjente og nylig kursgjennomførte ekvipasjer på Dombås 21. og 22. august. Det var påmeldt 2 ekvipasjer på onsdag og 6 på torsdag.

Været under gjennomføringen var en blanding av sol og regn uten den helt store varmen.

Til gjennomføringen så stilte Dombås hundesenter sitt undervisningsrom og treningsterreng til disposisjon, dette fungerte utmerket

Tilstede, Nils Steinvik(NS), Camilla Jensen (CJ), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen, Renate S Hæg (RSH) og Sølvi Hegsbro (SH)

Fraværende Camilla Akslen (CA)

Dette var det første møte hvor «nye vararepresentanter til styret møtte». Varamedlemmene vil heretter bli innkalt på styremøtene med talerett og stemmerett (stemmerett når ett eller flere styremedlemmer er fraværende)

Styret ser frem til varamedlemmene aktive innsats. Velkommen skal dere være.

Etnedal Sau og Geit hadde bedt inn til grunnkurs kadaversøk. Per Morten Holand og Eivind Arntzen fra Norske kadaverhunder ledet teori og praksisdelen gjennom helga. Fredag stilte 10 personer til teorikveld i kommunestyresalen. Flere hadde sau som en del av leveveien. Alle hundeeiere og kurset/skolert ift ulike typer brukshund. Temaer som eksempelvis holdninger, treningsprinsipper, luktkjegle/vind, søkeplan og GPS ble diskutert. Siste delen ble praktisk GPS-basic.

Referat fra møte på Fellekjøpets kontor-Lillehammer, 26.06 2019, 10.00-14.00

Disse møtte:

Pål Kjorstad Utmarksrådet i NSG/Oppland Radiobjøllelag, Marit Mjøen Findmy, Jonny Mathisen Oppland Sau og Geit, Nils Steinvik Norske Kadaverhunder(NKH) og Camilla Melgård Skåppå Kunnskapspark (deltok på deler av møtet)

Varslet forfall:

Hensikten med møtet var å:

Hensikten med møtet var å:

Kartlegge mulighet for fremtidig utvikling og samarbeid for å hjelpe og styrke beitebrukernes utfordringer rundt om i landet

Det ble i perioden 25-27 juli 2019 i gjennomført grunnkurs kadaversøk i Kvænangen, Nord-Troms.

Teoridelen ble holdt i lokalene til Kvænangen Næringsbygg på Sørstraumen. Grunnet uforutsette hendelser ble det en avmelding kursdagen slik at det møtte 4 deltakere. Under kurset ble det mye diskusjon om rovdyr, dokumentasjon av tap, krav til dokumentasjon og generelle rovdyrskader.

Da har vi Norske kadaverhunder gjennomført vedlikeholdssamling i Glåmos søndag 21/7, sammen med lokale drivkrefter. En hyggelig og lærerik dag for instruktør og forhåpentlig også for deltakerne. Takk også til grunneier som stiller opp med terreng.

Jonny Mathisen