Nyeste artikler:

Slik var prøven i Oppdal, 1. september 2019

Fint vær, fine folk og et fint resultat.

Oppholdsvær og en fin vind fra sør, gav et fint utgangspunkt for de 8 fine deltakerne på prøven denne første dagen i september.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Dombås 25 august 2019. Det var påmeldt 3 deltagere.

Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk og en godkjenningsprøve i Varanger, Øst-Finnmark i perioden 19-21 juli 2019.

Teoridelen ble holdt hos Varjjat Ferie og Fritid på Meskelv like utenfor Varangerbotn. Det møtte 4 deltakere samt Camilla fra NKH.  Teoridelen ble gjennomført i henhold til NKH sine retningslinjer med gode samtaler om rovdyr, tap og kadaversøk.  Senere ble det gjennomført praktisk del hvor det var lagt ut kadaverdeler i en løype med varierende terreng.  Kadaverdeler ble forsøkt plassert slik man kan finne det ute i reelle søk.

Norske kadaverhunder gjennomførte vedlikeholdssamling for tidligere godkjente, godkjente og nylig kursgjennomførte ekvipasjer på Dombås 21. og 22. august. Det var påmeldt 2 ekvipasjer på onsdag og 6 på torsdag.

Været under gjennomføringen var en blanding av sol og regn uten den helt store varmen.

Til gjennomføringen så stilte Dombås hundesenter sitt undervisningsrom og treningsterreng til disposisjon, dette fungerte utmerket

Tilstede, Nils Steinvik(NS), Camilla Jensen (CJ), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen, Renate S Hæg (RSH) og Sølvi Hegsbro (SH)

Fraværende Camilla Akslen (CA)

Dette var det første møte hvor «nye vararepresentanter til styret møtte». Varamedlemmene vil heretter bli innkalt på styremøtene med talerett og stemmerett (stemmerett når ett eller flere styremedlemmer er fraværende)

Styret ser frem til varamedlemmene aktive innsats. Velkommen skal dere være.

Etnedal Sau og Geit hadde bedt inn til grunnkurs kadaversøk. Per Morten Holand og Eivind Arntzen fra Norske kadaverhunder ledet teori og praksisdelen gjennom helga. Fredag stilte 10 personer til teorikveld i kommunestyresalen. Flere hadde sau som en del av leveveien. Alle hundeeiere og kurset/skolert ift ulike typer brukshund. Temaer som eksempelvis holdninger, treningsprinsipper, luktkjegle/vind, søkeplan og GPS ble diskutert. Siste delen ble praktisk GPS-basic.