Nyeste artikler:

 

rindal 


21.-24. 5. 2012

 

Av kjell smestad

 

Kurset startet med informasjon og teorikveld på Bolme pensjonat.

Her var det også kurs for et år siden. Mange av de frammøtte var med da og, men det var også en del nye ansikter.

 

Hovedproblemet ang rovdyr her er jerv, og tapene er ujevnt fordelt. Å søke etter jervdrepte lam er vanskelig, og dette var et av temaene som ble tatt opp. GPS som middel til dokumentasjon av tilsynsturer og funn er et annet sentralt emne.

Behovet for kvalitetssikring av ekvipasjene med hjelp av godkjenningsprøve ble også belyst.

 

 Norske kadaverhunder stilte med to instruktører, og ti lokale ekvipasjer deltok i den praktiske delen.

 

Det ble lagt opp to søksområder. Det ene ganske flatt, med myrer og tett kratt. Det andre i et bakkete skogsområde. Kadavrene var lagret i "lake" i ei trillebår som stod i sola. Disse bar preg av å ha vært døde ei stund. Likevel ble søkene vanskelige pga en forsiktig sommerbris som kom "fra alle kanter".

 

Under kurset fikk vi besøk av en representant fra  Fylkesmannen ,i Møre og Romsdal, og NRK. Det skulle lages en liten presentasjon av kadaversøkende hunder og opplegget rundt dette. Programmet skulle gå på lufta 23.5. om kvelden.

 

Utfra deltakernes tilbakemeldinger tyder det på at den enkelte hadde hatt utbytte av kurset. 

IMG 1514IMG 1523

IMG 1534

IMG 1566

 

japansk

Øksendalen 18.-20. 5. 2012

 

 

Av kjell smestad

 

Teoridelen var i formannskapssalen på rådhuset i Sunndalsøra. Tilstede var kursdeltakerne. En representant fra landbrukskontoret, og noen ivrige tilhørere.

En av kursdeltakerne var saueeier.

 To av de andre var ettersøksjegere.  Disse hadde et meget godt utgangspunkt i og med deres arbeid har mye tilfelles med vårt. Den fjerde var ganske enkelt ualminnelig engasjert i å arbeide med hund.

Øvingsområdet var preget av høy undervegetasjon. Søksobjektene var lam. Disse hadde ligget i en fryser og var bare delvis tint. I tillegg var det "kjøleskaptemperatur» ute. Dette ga små, trange søk. 

Distriktet har betydelige tap til jerv og ørn. Gaupa har også tatt lam i de siste årene sier saueeierne. Lite blir funnet, og enda mindre blir dokumentert.

 

Hundene som deltok på kurset var en "Toller",Nova Scotia Duck-Tolling Retriever en svart elghund, en japansk spisshund og en border collie.

Fire veldig forskjellige raser. Fire forskjellige utgangspunkt. En felles innstilling.:

DETTE SKAL VI LØSE.border

 

toller

 

Gutta på kadaverkurs sammen med NRK

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.8152643

bordercollie

Gutta på kadaverkurs sammen med NRK

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.8152643

23 – 25 mars

Jonny og Kjell reiste oppover til Tromsø fredag og forberedte kurset, og lørdag kom det tre fra Troms som var like spent som oss.

Erlend Winje var med fra Leve i naturen, Asgeir Blixgård, Arild Åkernes og Terje Nordberg som skal bli instruktører. Kjell og Jonny som hadde kurset.

Mange interessante synspunkter kom fram og mye å tenke på for alle, landet vårt har utfordringer med rovdyr på forskjellige måter og vi har noe å lære alle for å bli bedre.

Disse tre blir absolutt en tilvekst til norske kadaverhunder.

Stadtlandet096

TANA BRU

17-18 mars

Jonny og Kristian reiste til Kirkenes, leide bil for og komme seg til Tana. Var møte i regnskapskontoret sine lokaler. Tilstede: Arthur Partapouli, Elle Risten Wigelius, Knut B. Simensen, Åse Stenersen, Kristian Kronberget og Jonny Mathisen.

Det ble en historisk gjennomgang av hva som har skjedd, fra Leve i naturen og fra Finnmark fylke. Det ble en gjennomgang av det NK har av opplegg i gps og kadaversøk. Alle fikk komme med sine meninger og at Knut og Åse har mye og tilføre NK, når de har bestått godkjenningsprøva. Vi avsluttet lørdagen med middag. Det var en meget hyggelig og lærerik helg

Stadtlandet089

Åse Stenersen

Stadtlandet090

Knut B Simensen