Nyeste artikler:

IMG 2115

 

 

Kurs i kadaversøk med hund

i HAMARØY

11.- 15. juni 2012.

 

Av kjell smestad

 

Teorikvelden ble holdt på Innhavet hotell. Tolv personer møtte. En litt forsiktig gjeng som livnet til etter hvert.

Her som ellers gikk vi gjennom drapsmønster hos de forskjellige predatorer, hundetyper, varslingsrutiner ved kadaverfunn og ikke minst aktiv bruk av GPS.

Den praktiske delen var lagt til Krokan gård. Her var det utlagt sju lam og deler av lam. Ei "radiobjelle" var også plassert i terrenget.

Deltakerne la inn koordinatene til søksobjektene for å finne området. Så var det opp til hundene å markere det eksakte punktet. Radiobjella fant deltakerne ved hjelp av GPSen 

Deler av øvingsområdet var myr og morene. Resten var fjell og knauser.

Vinden var veldig varierende, eller helt fraværende. Det var ikke sau i øvingsområdet, men i nærheten. 

Godkjenningsprøva ble også her det konkrete målet for kursdeltakerne. Fire søksobjekt var lagt synlige og i delvis åpent terreng. Som er en grei måte å komme i gang på.  De tre andre ble plassert slik de ville bli på ei prøve.

Her var det to ivrige ungdommer som fikk ansvaret for å få til kommunikasjon mellom GPSer og datamaskiner. De sender sporlogger og veipunkter mellom seg som trening. De vil bistå de voksne de gangene det er nødvendig, det kan være i forbindelse med dokumentasjon av tilsynsturer, kadaverfunn osv.

IMG 2202

IMG 2067
024

Godkjenningsprøve i Gausdal

8-9 juni 2012

Område feltene ble lagt ut i var plantefelt og hogstflate. Det ene var 87 mål, det andre 62 mål. Kadavrene var brukt på prøva i fjor og har vært i en fryser i vinter, så lukta av dem var ganske så stram. Deltagerne fikk oppgitt koordinater til hjørner og bjelle, som måtte legges inn på gps. For og komme til søksområde måtte deltakeren gå ca. to kilometer, dit måtte dem gå på egenhånd. Det var noe sau der. Første som skulle prøve var nok litt overasket over og måtte gå så langt. De fikk det største feltet. Vinden var stabil og været var fint. De fant bjella og ett søksobjekt på to timer, så dessverre klarte de ikke prøva. Deltaker to fikk et område på 62 mål, vinden var litt mer varierende, de og sleit med og finne kadavrene, fant ett og bjella på to timer så dessverre stilte de ikke til kravene. Tredjemann fikk det område som var 87 mål, de brukte under en time så hadde de funnet to kadaver og en bjelle, en stolt kar og hund hadde bestått

Av Kristian Kronberget

014

IMG 1785

 

 Kurs i kadaversøk med hund i Gausdal.

 7. og 8. juni 2012.

 

 Av Kjell Smestad

 

På dette kurset var det mange interesserte.  Flere var påmeldt, og bare to som deltok.

 En deltaker fikk teoridelen på kontoret mitt.

 Det ble lagt opp et treningsområde med kun to kadaver. Resten av treningsobjektene fant vi i de to områdene der godkjenningsprøva skulle være.

På denne måten sparte vi litt å arbeide, men vi kunne rette læringa mer direkte mot det som skal skje på prøva. Dette gir en svært bratt læringskurve!!

Ut fra erfaringene vi hadde med delvis samme gjennomføringa i Oppdal synes denne tanken riktig.

Der de øvrige forutsetningene er til stede, gir dette muligheter for kort tid mellom kurs og prøve. Noe som igjen kan øke sjansen for å stå.

 Kursdeltakeren får se et prøveområde i terrenget. Vi retter også GPS læringa mot det som skal skje på godkjenningsprøva.

 Dette gir på en måte to år på barneskolen, og så rett inn i videregående.

En liten justering som gir riktigere kurs mot virkeligheten. 

IMG 1809 3


 

IMG 1715

Godkjenningsprøve i Oppdal

2-3 juni

Storli

Område prøvefeltet nummer en ble lagt ut består av hamning/ utmark i skrånende terreng. Det andre feltet består av mer løvskog og mindre bratt Det ble lagt ut tre kadaver i hvert felt pluss en bjelle med kjente koordinater. Begge feltene er ca 60 mål og deltageren får oppgitt fire ytterpunkter som det står i beskrivelsen av prøven. På prøvedagene var vinden stabil og det var til god hjelp for ekvipasjen. Vi var alle spente hvordan dette ville gå. Førstemann var veldig sikker på sin hund noe som gjorde prøva enkel, han hadde en border collie som var vant til å jobbe blant sau, og som kunne skille mellom gjeting og kadaversøk. Deltager nummer to var også veldig sikker på sin hund, det var en Alaskan Malamute en polarhund som måtte gå i line, da denne fikk komadoen søk, viste han hva det dreide seg om. Da han fikk kadaverluft i nesa var han veldig sikker. Deltager nummer tre hadde en border collie som var mer interessert i gjeting enn i kadaversøk, men med intens jobbing fant de alle tre kadaver.

Søndag var det to nye deltagere som også var flinke, begge kunne lese hunden sin, de løste oppgaven lett i regnværet. Oppdal har fem godkjente kadaverhund ekvipasjer, vi gratulerer.

Takk for en lærerik og hyggelig helg.

IMG 1726


IMG 1671

IMG 1663

IMG 1656

Kurs i kadaversøk med hund

I

Oppdal 28 mai .1 juni

Teorikveld / orienteringsmøte ble holdt kommunestyresalen. Det var obligatorisk

frammøte for de som skulle på kurs, og for de som skulle delta på

godkjenningsprøva i Storli til helga. I tillegg deltok noen som gikk på kurset i 2011,

og noen som ville være med for å friske opp GPS kunnskapene. Tilsammen 25

personer.

Landbrukskontoret stilte med to ansatte. Dette var 2. dag pins i Oppdal.

Oppdal er landets største sauekommune, og det forplikter tydeligvis.

Det som fikk mye oppmerksomhet var godkjenningskurset som var 4.-5./6. i Storli.

Dette var første prøva i historien der deltakerne melder seg på sjøl. De som har

deltatt tidligere har vært håndplukket. Alle har klart prøva så langt. Vi som laget

prøva var spente. Det var de som skal delta også.

Øvingsområdet for kurset var lagt til Horvelia. Et kupert område med lunefulle

vinder.Horvelia ligger på Lønset . Der instruktøren bodde ble der skutt en jerv

på åte i år også. Søksobjektene var lam og deler av lam, ni stykker totalt .

På kurset kom det sju border collier og en buhund. Alle ekvipasjene hadde direkte

tilknytting til næringa

Oppfriskinga på GPS foregikk ved at de som var med på dette gjorde de samme

tingene som kursdeltakerne. I tillegg fikk de som skulle på godkjenningaprøva delta

i undervisninga. Vi gikk gjennom prosessen med å legge inn fire hjørner og lage rute

mellom dem, noe som forenkler søket under prøva.

Opplegget var enkelt og effektivt. At behovet for oppfrisking var tilstede var det ingen

tvil om. Dessuten hadde fler kjøpt nye GPS er som hadde annerledes meny.

Bruksanvisningen var på CD og var på ingen måte åpnet.

Dagene ble lange og intense. Kursdeltakerne var takknemlige og så mot

godkjenningsprøva med optimistisk blikk.

IMG 1684

Kurs i kadaversøk med hund

I

Oppdal 28 mai .1 juni

Teorikveld / orienteringsmøte ble holdt kommunestyresalen. Det var obligatorisk

frammøte for de som skulle på kurs, og for de som skulle delta på

godkjenningsprøva i Storli til helga. I tillegg deltok noen som gikk på kurset i 2011,

og noen som ville være med for å friske opp GPS kunnskapene. Tilsammen 25

personer.

Landbrukskontoret stilte med to ansatte. Dette var 2. dag pins i Oppdal.

Oppdal er landets største sauekommune, og det forplikter tydeligvis.

Det som fikk mye oppmerksomhet var godkjenningskurset som var 4.-5./6. i Storli.

Dette var første prøva i historien der deltakerne melder seg på sjøl. De som har

deltatt tidligere har vært håndplukket. Alle har klart prøva så langt. Vi som laget

prøva var spente. Det var de som skal delta også.

Øvingsområdet for kurset var lagt til Horvelia. Et kupert område med lunefulle

vinder.Horvelia ligger på Lønset . Der instruktøren bodde ble der skutt en jerv

på åte i år også. Søksobjektene var lam og deler av lam, ni stykker totalt .

På kurset kom det sju border collier og en buhund. Alle ekvipasjene hadde direkte

tilknytting til næringa

Oppfriskinga på GPS foregikk ved at de som var med på dette gjorde de samme

tingene som kursdeltakerne. I tillegg fikk de som skulle på godkjenningaprøva delta

i undervisninga. Vi gikk gjennom prosessen med å legge inn fire hjørner og lage rute

mellom dem, noe som forenkler søket under prøva.

Opplegget var enkelt og effektivt. At behovet for oppfrisking var tilstede var det ingen

tvil om. Dessuten hadde fler kjøpt nye GPS er som hadde annerledes meny.

Bruksanvisningen var på CD og var på ingen måte åpnet.

Dagene ble lange og intense. Kursdeltakerne var takknemlige og så mot

godkjenningsprøva med optimistisk blikk.