Nyeste artikler:

IMG 4604

Gausdal 6.9.2013

 

 

Gjennomgang av

Mellanne-Fullsenn beiteområde.

 

På forsommeren i år fikk Norske Kadaverhunder en forespørsel fra Arnfinn Beito om å ta en gjennomgang i overnevnte beiteområde.

Her var det forholdsvis store tap, og svært lite funnet.

Kanskje kunne det å gå gjennom systematisk med erfarne kadaverekvipasjer gi svar på hvor og hvordan sauene ble borte på beite.

 

Det var planlagt å bruke 11 dagsverk på oppdraget. 10 av disse i felt, og en til planlegging/etterarbeid. Vi skulle bruke ekvipasjer som var godkjente etter NK sin standard.

 

Arbeidet startet 3. september og var ferdig 7.

Fire av våre medlemmer deltok. Tre med hver sin hund, og to ekvipasjer brukte to hunder.

De tre første dagene var været optimalt for dette arbeide. Sol og lett bris. Den fjerde dagen ble det tåke og regn.

 

Terrenget var svært variert. Det var store våte områder, bar og bjørkeskog, steinurer og snaufjell.

 

Det ble observert mye sau i bjørkeskogen, men ingen på snaufjellet.

Det så ut til å være god sammenheng mellom søyer og lam. Dyrene beitet rolig.

 

Vi fikk oppgitt av vår kontaktperson i beitelaget at det var sluppet ca. 3000 dyr i år. I 2012 ble det borte ca. 100 dyr på beite.

Dette gir ikke noen høy tapsprosent på beitelagsnivå, men det var store variasjoner mellom besetningene sa han.

 

Beitelagets område ble oppdelt i 10 søksparseller. En parsell var en dags arbeide for en ekvipasje. Parsellene ble fordelt slik at vi begynte nordfra. Deltakerne fikk bruke sin erfaring for å løse oppgaven på beste måte. (Se vedlegg)    

 

 

 

 

 

Resultat.

Det ble under oppdraget ikke funnet noe som kunne gi svar på hvor og hvordan sauene forsvinner fra beite.

Det samtlige deltakere reagerte på var hvor lite gamle bein vi fant. En ekvipasje fant 5 beinbiter på forskjellige steder. De andre ingenting. (se vedlegg)

Det var heller ikke gamle ullrester å finne. Det vi fant av møkk var etter rev, og de bestod stort sett av fordøyd blåbær. Ved den ene møkka var det drept en bekkasin, og rester av denne var i avføringa.

 

Oppsummering.

En så "grov" gjennomgang som vi nå har gjort gir bare en pekepinn.

Dette beiteområdet er omkranset av store hyttefelt. Inne i området er det også mye hytter og støler. Dette gir mye turtrafikk både med og uten hunder. Både på nord og vestsiden er det områder som er langt fredeligere sett med rovdyrøyne.

En teori er at dette ikke er tilholdssted for predatorer. Men at de høster av sauene som beiter i randsoner.

 

 bilde

 

bilde 2

lama

 

http://www.avisa-valdres.no/nyheter/article6845403.ece

 

 IMG 4501

 

Godkjenningsprøve i Haltdalen

9. og 10. august 2013

 

 

Her var det 9 påmeldte ekvipasjer. Seks gikk på fredag, og tre på lørdag.

Været var ikke de beste for denne type aktivitet. Mye av tiden regnet det, og vinden kunne ingen stole på.

Det ble lagt opp fire felt på fra 88 til 94 daa. Hvert av feltene hadde tre kadaverdeler og ei "radiobjelle". Terrenget var stort sett flatt med noen myrer og enkelte morenerygger.

En del svarte bjelleløse sauer var med på å holde spenningen oppe. Disse dukket plutselig opp, holdt ekvipasjene med selskap en tid, for så å forsvinne i vill fart. Denne oppførselen gjorde at både gjeter og jakthunder slet med å holde fokus på oppgaven.

Vi som er dommere kommer til en oppgave der alt er tilrettelagt.

Søksområdene er greie. Vi bor som grever kun få meter fra feltene. Kadaverene kommer til rett tid. Ekvipasjene likeså.

På toppen av det hele dukker det opp ei trivelig dame fra Norsk Sau og Geit. Hun hadde kjørt tog halve natta for å få med seg det som skulle skje her. Et interessert og interessant menneske som vi håper å få mer med å gjøre i framtiden.

En journalist fra Arbeidets rett kom og ville lage en artikkel om dette

som foregår her nå.

Av de 9 ekvipasjene som deltok ble 8 godkjent.

IMG 4515

 

004 2

Godkjenningsprøve i Gausdal

Denne helga har vi hatt godkjenningsprøve i Gausdal, vi valgte oss Bøseter i Bødalen. Der lånte en liten brakke som stod på plassen. Kadaver ble lagt ut tidlig fredag som bestod for mesteparten av lam, de fleste hadde være brukt i kurs før. Vi lagde tre felt som var 93.74,96 mål. Været var varierende med sol varmt, liten regnskur og sur vind. Deltagere kom fra flere steder Gjøvik, Løten, Hadeland, Øyer Lillehammer og Gausdal. Område feltet ble lagt i har vært plaget av rovdyr i mange år, så flere av deltagerne fant gamle beinrester, så prøven ble kanskje litt vanskelig, men reell. Søndag kveld ved oppsummering hadde seks bestått og tre strøk. Takker for en lærerik helg for oss som arrangerte.

IMG 4456 2

 

 IMG 4417

 

Hattfjelldal 2013

Godkjenningsprøve

 

Skrevet av Kjell

Etter endt kadaverkurs var 17 ekvipasjer påmeldt til godkjenningsprøve.

Det var 16 som gikk prøve med sau som kadaver, og en som brukte rein. Denne siste fikk egne områder.

Etter at alla hadde gått prøva hadde vi tid til å la fem som mislykkes på prøva få en ny sjans. Dette resulterte i att det ble avholdt tilsammen 25 godgjenningsprøver. 17 av disse bestod og 8 strøk.

 Det ble lagt ut 7 prøvefelt. Forholdene var svært realistiske. På ene kadaveret satt en jerv da første prøvekandidaten kom. Et annet inneholdt flere liggeplasser for elg, og et ungdyr var der i perioder. I det ene feltet for reindriftutøvere hadde en stor reinflokk beitet. De øvrige hadde sauer som kom og gikk

Feltene var fra 74 daa til 100 daa. Terrenget var vekslende. Noe bratt og tungt, og noe i slakkere skråninger. Feltet med rein var plassert høyt i terrenget mot tilnærmet snaufjell. I de andre feltene var det bjørkeskog og områder med mye bregner og vierkratt som undervegetasjon. Vinden var der, men i mer eller mindre grad, og svært vekslende.

Ekvipasjene måtte virkelig "stå på" for å løse oppgaven. Mange hadde flere års erfaring med tilsyn, mens for andre var dette ganske nytt.

Det var her som ellers i landet. De "gamle" kunne feltarbeidet og de unge kunne GPS. De fleste kunne nok om begge deler til å løse oppgaven.

 På prøva deltok 12 forskjellige hunderaser.

Det var Border collie, Norsk elghund grå, Schæfer svart,

 Risen snauser, Gordonsetter, Blandingsspets, Norbottenspets,

 Islandsk gjeterhund, Laika,  Pyreneerhund, Sibirsk husky, og

Jamthund.

I følge prøva var det ingen raser som egnet seg bedre enn andre.

Det var samspillet og kommunikasjonen mellom hund og fører som ga resultat.

Vi ser tydelig behovet for "uniformering" av ekvipasjene. Enten hunden eller fører må bære tydelig tegn på hva som er oppgaven, slik at en gjeterhund på kadaversøk vet at det er kadaversøk nå. Likeså en elghund på kadaversøk må vite att det ikke er elgjakt det dreier seg om.

Dett var et opplegg som hadde deltakere fra store deler av Nordland fylke. Tilretteleggelsen var et omfattende arbeide, som var utført på en utmerket måte. Vi hadde kadaver av rein og sau. Vi hadde terreng, og deltakere som møtte opp etter avtalt tid.

En enkel hytte stod til vår disposisjon der deltakerne fikk nødvendig informasjon, og der de kunne sitte og legge inn koordinater på GPS.

Etter prøve og kurs samles vi i en stor lavvo hvor vi kunne koke kaffe, og hvor det ble bedt på svært kortreiste delikatesser i form av speket og røykt mat.

Her gjennomgikk vi også den enkelte ekvipasjes prestasjoner under kurs og prøve. Gamle minner ble frisket opp og nye kontakter knyttet.

På toppen av det hele ble instruktørene innlosjert i egen leilighet i Hattfjelldal sentrum med tilgang til Internett og andre urbane fasiliteter.

 

 IMG 4431

 

IMG 4222 

2013 Haltdalen

 

 

Kurs i kadaversøk og opplæring på GPS.

"Tentamen" på godkjenningsprøve.

 

Teoridelen ble som vanlig holdt på HV senteret.

13 personer møtte opp og alle hadde ønske om å komme med på kurs.

Noen hadde av forskjellige grunner skiftet hund, og en hund hadde skiftet fører.

 Grunnkurset ble derfor lagt opp på enkleste måte. De fleste kunne GPS, og det var hunden det dreide seg om.

 "Tentamen" ble lagt opp som ei vanlig godkjenningsprøve, med den forskjellen at her kunne du få råd og tips under vegs.

Det ble lagt opp 3 "godkjenningsfelt" på mellom 35 og 60 daa. I hvert felt var det 3 kadaverdeler og ei «radiobjelle"

To ekvipasjer starter samtidig på hvert sitt felt. De fikk to timer på å løse oppgaven. Mens de var i feltet kunne instruktøren ta en ekvipasje på kadaverkurs.

Når oppgavene var løst møttes vi på en parkeringsplass og gikk gjennom sporlogger og funn. Dette var lærerikt for alle parter.

 

Det som kom fram her var at i grove trekk så sleit "gammelkaran" innendørs med GPSen. Når de kom i feltet var det en oppvisning i hvordan slike oppgaver løses.

Med den yngre garde var det omvendt. De ordnet GPSen i en fei, men i feltet var" de gamle eldst".

 

Det som også ser ut til å bli en god trend er at personer med både utdannelse og kurser innen bruk av hund melder seg på kursene våre.

IMG 4230