Nyeste artikler:

logo

Årsmelding

2013

  

Vår visjon om å kvalitetssikre tilsynet med beitedyr, og særlig i skadesituasjoner lever i beste velgående. Og vi har fått hevet kompetansen til ekvipasjene, som vi har nådd fram til, betydelig. Jobben med å evaluere kurs og godkjenningsprøvene blir gjort i 2014, da vi fant det nødvendig å se på styreinstrukser og retningslinjer. Foreningen har nå 84 godkjente ekvipasjer og 7 instruktører.

Vi har lagt bak oss et utfordrende år, med mye kadaver og mye etterspørsel etter kurs og godkjenningprøver. Vi har løst dette på en tilfredsstillende måte uten at vi kan slå oss til ro med det.

Vi har hatt møter i alle fylkene og planlegger å utvide denne aktiviteten mer når finansieringen er i orden og arenaene er klare. Vår hjemmeside er oppe og går, norskekadaverhunder.no, en praktisk og fin side som vi leide et eksternt firma til å lage. Her er praktisk info, medlemmer og alt du trenger å vite om Norske kadaverhunder. Undervisningsmateriell til instruktørene er ferdig, PowerPoint med logo og tekst er utviklet med hjelp fra alle instruktører og folk fra Leve i naturen, dette er hele tiden under utvikling og evalueres i 2014. Vi har også fått laget ID kort og vester med logo til alle godkjente ekvipasjer, dette er utdelt og i bruk.

Organisasjonen er i utvikling og vårt årsmøte er i mars 2014, der vi planlegger å få instruksene på plass, samt noen endringer i vedtektene. Vi må også bruke deler av årsmøtedagen til å diskutere veien videre. En utfordring er at dette ikke skal bli en klubb som er styrt av noen få, men at ekvipasjer fra hele landet bidrar. Vi håper også at folk fra fylkesmennene har mulighet til å komme på dette møte, samt at vi tenker på folk fra SNO.

Dette prosjektet som vi styrer etter nå, må også ta slutt og videre må vi ta stilling om hvordan vi finansierer dette.

 Norske kadaverhunder

Jonny Mathisen

-         Leder-

logo

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2013 til alle våre godkjente ekvipasjer.

Sted: Tromsø (lokalitet avhengig av påmelding)

Tid: 1 Mars 2014 kl. 14.00

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2 . Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Endring av vedtekter, forslag fra styret

7. Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

8. Godkjenne nye retningslinjer

9. Fastsette kontingent

10. Innkomne forslag.

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.

 

Fredag 28 Februar 2014

instruktørtreff klokken 14.00

Åpent møte, veien videre 

IMG 5962 JPG red

 

Turid Hovland selger arbeidsdekken til godkjente ekvipasjer

https://www.facebook.com/groups/260537060714281/

Endelig kommer bilder av arbeidsdekkenet som jeg har fått laget. Dekkenet er meget slitesterkt og dobbeltsydd, logo er brodert og det samme er navnet til hunden. Teksten på siden er trykket. I tillegg vil det komme en refleksstripe nederst på hver side (noe lignende den dere ser på Spesialsøkdekkenet) Det er festering for line bak oppe på ryggen for de som har hunder som ikke drar for hardt. Dekkenet har veldig god passform og tilpasses med spenner på begge festeremmer. Strikk i remmen som går bak frambeina. Det har i tillegg sikkerhetsknapp på bogrem som kan utløses hvis hunden skulle sette seg fast i noe. Jeg har benyttet mitt "Spesialsøkdekken" (se bilde) på alle våre søk og vasket det flere ganger og det er like fint. Av alle arbeidsdekken jeg har benyttet er dette det desidert beste. Det er kostbart (ca 600 med frakt) men til gjengjeld vil dette dekkenet være en engangsinvestering pga søm og styrke.

Jeg har betalt all stingsetting som er en engangssum slik at dere som ønsker å bestille skal slippe å betale noe for det (i underkant av kr 600) Dermed ligger logo klart til å syes på fremtidige dekken. Legger ut dette for å høre om det er interesse for dekkenet. Hvis flere ønsker å bestille kan vi komme tilbake til hvordan vi gjør dette rent praktisk. Gi gjerne bare en kort beskjed om du har interesse for dekkenet i kommentarfeltet.

funn

Første helg i januar arrangerers det kurs i spesialsøk med påfølgende introduksjon til konkurranseformen "Smeller". 

Dette er flott trening og aktivisering for alle hunder som driver med nesearbeid som jobb eller trening. Flott vedlikeholdstrening av kadaversøkhunder på vinterstid! 

Dette kan gjøres innendørs om vinteren i din egen stue!

 Her er påmelding og info:

http://spesialsok.no/index.php?option=com_content&view=article&id=380:03-0501-2014-intro-kurs-i-spesialsok-lillehammer&catid=105:kurskalender-modul-i&Itemid=82

 

"Smeller Lillehammer" på FB: https://www.facebook.com/groups/521193667956843/

IMG 4723

Utvidet kadaverkurs

i

Østre Slidre

Hensikten med dette spesielle kurset var å forsøke å tette det gapet som har utviklet seg mellom Vest-Oppland/Gudbrandsdalen og Valdresregionen når det gjelder godkjente kadaverekvipasjer.

Fokus ble på kravene til godkjenningsprøva som Norske Kadaverhunder har, og de kravene som virkeligheten stiller.

Noe av de temaene vi gikk gjennom.:

Hund i søk

Dokumentasjon av funn. Rutiner ved kadaver.

Bruk av GPS data og radiobjeller.

Dokumentasjon av tilsynsturer.

Elektronisk kommunikasjon mellom tilsynspersonell. Mellom koordinator, tilsynspersonell og oppdragsgiver.

Elektronisk oppdeling av søkefelt.

Gjennomgang og avslutting av sporlogg.

Etter kurset vil det komme anmodning om å sende sporlogger og funn til hverandre, og til kursleder.

Her møtte deltakerne opp kl 1600.

Kvelden ble brukt på teori om kadaversøk og GPS. Etterpå var det et enkelt varmt måltid og sosialt samvær.

For de som ønsket det var det også frokost og lunsj etter selvbetjeningsmetoden.

Praksisdelen startet 0800

De av ekvipasjene som hadde behov for det fikk en introduksjon på kadaver.  Også i hvordan et søk foregår i forhold til vind. Her ble det fokusert på hunden og hvordan den oppførte seg. Viktigheten av ros og belønning ble poengtert

Registrering av funnet ble lagret og beskrevet på GPS.

Etter dette fikk deltakerne utdelt koordinater til et felt på ca. 70daa. hvor det var utlagt 3 kadaverdeler og ei "radiobjelle". Til bjella fikk de oppgitt koordinatene.

Tiden de skulle bruke i feltet var 2 timer. Dette var en slags tentamen, og tilsvarer det de vil få på ei godkjenningsprøve

Når de var ferdige fikk deltakerne koble GPSen til dataen for å se hvordan de hadde gått i feltet. Her fikk de også se hvor objektene som de eventuelt ikke hadde funnet var plassert.

Enkelte deltakere hadde noen problemer, men de fleste løste oppgaven på en utmerket måte.

Her hadde kommunene laget en avtale om at samtlige som stilte på kurset skulle møte opp til godkjenningsprøve våren 2014.

Beitelaget hadde sammen med kommunene kommet frem til et evalueringsskjema som var fint.

Dette skjemaet vil vi i NORSKE KADAVERHUNDER vurdere å bruke videre.

Etter ansiktsuttrykkene og tilbakemeldingene var dette et vellykket opplegg. 

IMG 4687

 

IMG 4689

 

IMG 4664

 

Dokka 2013

Kurs i kadaversøk og GPS.

Dette er et område hvor gaupa ser ut til og trives. Årlig store tap til denne.

I tillegg fikk de i vår et aggressivt ørnepar på besøk som tok mange lam.

Her har folk erfaring med at det er for lite kadaverekvipasjer.

På årets kurs deltok 8 ekvipasjer. Noen med bred erfaring fra annet hundearbeid og andre uten erfaring i det hele.

Like ens på GPS. Noen kunne alt, og andre ingenting.

Det som var annerledes på Dokka denne gangen var at det var flere ekvipasjer som var i en slik livssituasjon at de faktisk kunne gå kadaversøk.

Kurset ble delt i to. De som var helt ferske begynte på "bånn".

De som hadde vært på kadaverkurs før, eller hadde annen erfaring fikk ett felt hver, ingrediensene til godkjenningsprøva var innlagt. Disse fikk da et direkte svar på hvordan de lå an i forholdt til å klare ei prøve.

Det planlegges et møte i januar/februar der sesongen oppsummeres, og hvor tidspunkt og sted for godkjenningsprøve bestemmes.

IMG 4638

IMG 4618