Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Nils Steinvik (NS), Trine Rudstaden (TR),

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 

1-16    Økonomi

 • NS etterlyser hjelp med fakturering. Dette tas opp på neste møte. Oppfordrer alle til å komme med forslag på noen som kan bistå.
 • 330 000 på konto og fortsatt 4 kurs som ikke er fakturert enda, så økonomien er bra
 • Faktura som sendes fra oss skal alltid dobbelt signeres.

Styremøte. Kvam, 7 juli 2016 kl 10.30

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden

Forfall: Geir Bjørge Larsen

 

Tilstede: Trine Rudstaden (TR), Nils Steinvik (NS) Jonny  Mathisen (JM).

Fraværende: Geir B Larsen GBL)

1-16     Økonomi

 • NKH har fått midler fra Troms og Oppland på kr 20 000,- fra hvert fylke. Dette beløpet skal dekke evt. underskudd til årets budsjett
 • Søknad om midler til forprosjekt for kadaversøkskurs Reindriftsnæringa er avslått- Konklusjon: Planlagt forprosjekt avsluttes.
 • Støtte til gjennomføring av nytt beredskapskurs er støttet med kr 55 000 fra Sør Trøndelag og kr 45 000 fra Oppland. Øvrige fylker har avslått søknad. Det planlegges derfor med gjennomføring av beredskapskurs i Oppland og i Sør Trøndelag
 • Status konto er ca. 360 000 på konto. En svak økning
 • Krav om betaling av medlemskontingent er utsendt, grunnet lav respons så vil styret sende ut nytt krav til de som ennå ikke har betalt. Medlemskontingent gjelder
 • for alle som ønsker å være medlem og for de som står på NKH sin offisielle godkjenningsliste. Saken tas opp på neste styremøte i juli .
 • NKH har behov for egen kasserer. Saken følges opp av det enkelte styremedlem og tas opp på neste møte.

Referat fra styremøte (Skype) 11.november

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Ingunn Løvsletten (IL), Anne Margrete Gaup (AMG)

Fraværende: Trine Rustaden (TR)

 

Oppfølgingssaker:

Styrmøte via Skype, torsdag 6 august kl 19.00.

Nils Steinvik (NS) og Trine Rudstaden (TR)

Anne Margrethe Gaup og Ingunn Løvsletten meldte forfall.

 

Referat fra styremøte via Skype. Tirsdag 30 juni 2015.

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Trine Rudstaden (TR), Ingunn Løvsletten (IL), Anne Margrethe Gaup (AMG)

NS ønsket velkommen til styremøtet og ønsket spesielt de nye styremedlemmene velkommen.

STYREMØTE på Kvam 22 april 2015, kl. 10.00.

Tilstede: Nils Steinvik (NS) og Trine Rustaden (TR)

NS har ansvaret for post inntil videre.

Det forventes at all kommunikasjon utad går med kopi til postboks.

Styremøtereferat, Gardermoen 13. april 2015, kl 17.00 (før årsmøtet) Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Nils Steinvik og Christian Flørenes Saksliste: 1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent 2. Hans orienterte om status på kurs, kursforespørsler. Status på mailen til Norske Kadaverhunder og kandidat til valgkomiteen. Gjennomgang av kurs: Hans gikk gjennom sin oversikt over forespørsler på kurs. Statusmail: Styret bør endre passord på webmail og gir alle styremedlemmene tilgang til å lese mail (forslaget vil bli vurdert på neste styremøte) Valgkomiteen: Randi Vesterøy Alvseike har takket ja til å stille til valg i valgkomiteen. 3. Terje orienterer om status på økonomi i NKH. Terje redegjorde for innkomne poster og Terje følger opp utestående poster fra kurs som ikke betaling har kommet inn enda. Styret bør ta en gjennomgang av tilsagnsbrevene for 2014 for å kontrollere at vi har opprettholdt vår referatplikt og at alle utbetalinger har blitt mottatt. Styret må også fremskaffe en oversikt over søkte midler for 2015. 4. Gjennomgang av årsmøtevedtakene fra Værnes. Arbeidsplan og prioriteringer for ‘’veien videre’’. ? Årsmøtet den 14.mars godkjente årsberetningen for 2014 med merknader. Styrets har gjennomgått merknadene og gir svar på eget vedlegg. 5. Forberedelse av ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder seg til ekstraordinært årsmøte med gjennomgang av budsjett og generelle saksforberedelser. Styremøtet avsluttet kl 18:50 for Ekstraordinært årsmøte. 6. Nils orienter om sine tanker og erfaringer i etterkant av samtale med Jonny dersom det blir tid. Sak 6 utsatt til neste møte. Referent: Christian

Styremøtereferat, telefonmøte 07. april 2015, kl 19.00

 

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff, Christian Flørenes og Nils Steinvik.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallingen

Styremøtereferat, telefonmøte 30. mars 2015, kl 12.00

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff og Christian Flørenes

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent

2. Konstituering av styret. Styret konstituerte seg som følger:

Hans Skårholen , Leder (fungerende)

Laila Hoff , Nestleder (fungerende)

Terje Nordberg , Kasserer

Christian Flørenes , Sekretær

Nils Steinvik , Styremedlem

3. Innkalling av ekstraordinært åremøte. Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass, Oslo. Dato: mandag 13. april 2015 kl 1900. Christian skriver innkalling og sender til styremedlemmene for kommentarer og så sender Nils Steinvik innkallingen ut til medlemmene snarest og poster det på Facebook.

Styremøtet avsluttet kl 12:57

Referent: Christian Flørenes, Sekretær.