Styremøte via telefon. 16 november 2016 kl. 10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir B. Larsen

Styremøte 27.09.16. Skype/tlf kl 14 00 - 1500

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM, Nils Steinvik NS

Forfall: Geir Bjørge Larsen

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM

Forfall: Nils Steinvik, Geir Bjørge Larsen

 

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Nils Steinvik (NS), Trine Rudstaden (TR),

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 

1-16    Økonomi

  • NS etterlyser hjelp med fakturering. Dette tas opp på neste møte. Oppfordrer alle til å komme med forslag på noen som kan bistå.
  • 330 000 på konto og fortsatt 4 kurs som ikke er fakturert enda, så økonomien er bra
  • Faktura som sendes fra oss skal alltid dobbelt signeres.

Styremøte. Kvam, 7 juli 2016 kl 10.30

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden

Forfall: Geir Bjørge Larsen

 

Tilstede: Trine Rudstaden (TR), Nils Steinvik (NS) Jonny  Mathisen (JM).

Fraværende: Geir B Larsen GBL)

1-16     Økonomi

  • NKH har fått midler fra Troms og Oppland på kr 20 000,- fra hvert fylke. Dette beløpet skal dekke evt. underskudd til årets budsjett
  • Søknad om midler til forprosjekt for kadaversøkskurs Reindriftsnæringa er avslått- Konklusjon: Planlagt forprosjekt avsluttes.
  • Støtte til gjennomføring av nytt beredskapskurs er støttet med kr 55 000 fra Sør Trøndelag og kr 45 000 fra Oppland. Øvrige fylker har avslått søknad. Det planlegges derfor med gjennomføring av beredskapskurs i Oppland og i Sør Trøndelag
  • Status konto er ca. 360 000 på konto. En svak økning
  • Krav om betaling av medlemskontingent er utsendt, grunnet lav respons så vil styret sende ut nytt krav til de som ennå ikke har betalt. Medlemskontingent gjelder
  • for alle som ønsker å være medlem og for de som står på NKH sin offisielle godkjenningsliste. Saken tas opp på neste styremøte i juli .
  • NKH har behov for egen kasserer. Saken følges opp av det enkelte styremedlem og tas opp på neste møte.

Referat fra styremøte (Skype) 11.november

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Ingunn Løvsletten (IL), Anne Margrete Gaup (AMG)

Fraværende: Trine Rustaden (TR)

 

Oppfølgingssaker:

Styrmøte via Skype, torsdag 6 august kl 19.00.

Nils Steinvik (NS) og Trine Rudstaden (TR)

Anne Margrethe Gaup og Ingunn Løvsletten meldte forfall.

 

Referat fra styremøte via Skype. Tirsdag 30 juni 2015.

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Trine Rudstaden (TR), Ingunn Løvsletten (IL), Anne Margrethe Gaup (AMG)

NS ønsket velkommen til styremøtet og ønsket spesielt de nye styremedlemmene velkommen.