• Innkommen post (NS)
  • Referat fra kurs og godkjenninger gjennomgått, ingen merknader
  • Faktura fra Rubic og Web ansv mottatt, ingen merknader
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Videoprosjekt NKH(MS).
  • Veldig bra produkt, tekst legges til
  • Presentasjonsvideoen legge ut på Youtube (MS) og på FB/Hjemmeside (NS)
 • Samarbeid med NSG Utmarksråd, Telespor og Findmy i prossess.
 • Status kurs og godkjenninger
  • Alle innmeldte kurs og godkjenninger er gjennomført på en god måte
 • Fagavdelingen (MS)
 • Oppfølging fra forrige møte:
  • Prosjekter – I prossess
 • Økonomi: (JM)
 • StatusNettsalg (CAA) Intet nytt å rapportere

Nils S 

Referent