Tilstede:

Nils Steinvik (NS) Sølvi Hegsbro (SH), Laila Hoff (LH), Jonny Mathisen (JM)

 • Innkommen post (NS)
  • Søknader om vedlikeholdssamlinger, kurs og godkjenninnger (lagt ut på kalender)
  • Rapporter fra kurs, godkjenninger og samlinger (lagt ut på kalender)
  • Endringer av adresser til medlemmer. (Registrert på medlemsoversikten)

 Oppfølging fra forrige møte:

 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatering under fanen filer på NKHs FB side), 
 • Videoprosjekt NKH(MS). Morten oppdaterte via FB, oppstart i juli Styret ønsker tilsendt dreiebok
 • Samarbeid med NSG Utmarksråd, Telespor og Findmy i prossess. Noen utfordringer grunnet Corona tiltak. Smartbjeller bør med i samarbeidsgruppen
 • Status kurs og godkjenninger
  • Går som planlagt, vernetiltak iht Corona reguleringer følges.
 • Fagavdelingen (MS)
 • Oppfølging fra forrige møte:
  • Prosjekter – Status – I propssess
  • Rapporteringsskjema kurs/godkjenninger
   • Dette må nå komme i orden. Kopi av forslag fra Tor Nilsen sendes til alle styremedlemmer
 • Økonomi: (JM)
 • Status – Økonomien er under kontroll, alle regninger fra kurs etc er nå sendt ut, Instruktørene har fått utbetalt iht til regninger
 • Bekymring angående lite innkomst. Mulig aktiviteter som instruktørsamling, styremøte med fremmøte i 2020 må avlyses
 • Nettsalg (CAA)
 • Status, intet nytt å rapportere

Nils S