Referat fra styremøte 1, ved Gardermoen 01.mars 2020

Tilstede;  

Nils Stenvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen(JM), Camilla Jensen(CJ) og Camilla Akslen(CA)

 Fraværende; 

Laila Hoff, Sølvi Hegsbro

 • Fra styret, Prioriterte aktiviteter 2020, ble ikke lagt frem ved årsmøtet. Styret velger å forholde seg til de oppsatte punkter, og arbeide for disse.
 • Stillingsinstruks for styremedlemmer i Nkh;

              o Styret forholder seg til denne slik den står.

              o MS er styrets representant i fagavdelingen

 • Prioriterte aktiviteter 2020;

o Styret ønsker å fordele ansvar på hvert av områdene

o Se oppdatert skriv (vedlegg) 

 • Profilering;

o Alle bidrar. Fagavd sender felles mail, beitelag, landbrukskontor, lokal sau & geit. Dette sendes ut før sesongen, frist 01.april 2020. 

o Utarbeide en plan for visning av video(Fagavd) 

 • Elektronisk overvåking: Innføring på kur(Fagavd/JM)

o Utdanning av instruktører, samarbeid med findmy telespor

 • Introkurs kadaversøk: Vurderes innført. Kostnad?
 • Beitelagskurs: Vurderes endret – Nytt navn og innhold
 • Forskning: Videreføring av prosjekter i Øyer og Sør Aurdal (JM/MS), Nytt prosjekt i Lesja (JM/MS)
 • Styrearbeid:
 • Se endringer i vedlegg.
 • Etablere samarbeid med Garmin – Strykes
 • o ‘’Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder’’ – endre tekst rovdyrutsatt til beiteområder.
 • Økonomi: Settes inn som eget fane i ,,Prioriterte aktiviteter 2020’’
 • Oppfølging av årsmøtevedtak – oppdatering på alle styremøter
 • Kadaverhund video: MS har tatt en gjennomgang på målgruppe, lagt frem framdriftsplan. Mål med video: Rekruttering.

Referent; Camilla Akslen, 01.03.20