Møtt: Sølvi, Camilla, Nils, Morten og Jonny

Nils ønsket Sølvi formelt velkommen.

 1. Innkommen post
 • Fått avslag fra innovasjon Norge med at dette var utenfor deres område.
 • NM i sauklypping, Varhaug i Rogaland, ble delt ut foldere da stand var for dyrt.
 • Invitasjon til nasjonal konferanse på Hamar i januar, Nils og Jonny er invitert som foredragsholdere i to forskjellige temaer. Her må vi benytte muligheten.
 • Instagramskonto er nå ok.
 • Roll ups, 3 stk kommet 1 til Nordland (Laila), 1 i Trøndelag (Tor og Per Morten) og 1 i Oppland (er hos Jonny) En stor takk til Nina Moe.
 1. Nye saker
 • Årsmøte 2020. Valgkomite består av Laila Hoff, Beate Ryen og Hanne Sofie Valderhaug. Nils tar kontakt med valgkomite og setter de i gang.

Årsmelding jobbes det med. Årsmøte blir i forbindelse med Gardemoen lørdag   29 februar 2020.

 • Ajourføring av sentralt register. Her må varamedlemmer få tilgang. Må oppdateres hele tiden.
 • Deltakelse på Lam 2020, det blir for dyrt, Jonny stiller hvis han skal dit uansett.
 • Godkjenningskort er bestilt
 1. Oppfølging fra forrige møte
 • Ny folder. Bra og blir ikke forandret før neste revisjon av den.
 • Video av NKH, Morten sjekker saken mer da dette koster mye penger. Tilbud innhentes og så søker vi eventuelt om midler til dette.
 • Oppdatering av Brønnøysundregistret, dette må ordnes. Jonny
 • Rapportering FKT, dette er ok. Morten arrangerer vedlikeholdssamling til våren.
 • Søknad FKT: Video, Troms og Finnmark sjekkes, vedlikeholdssamlinger i flere fylker.
 1. Fagavdeling:
 • Kurs og godkjenninger, alle kurs/godkjenninger er fakturert, mangler å arrangere to i Nordland i november. Nils Sjekker med Laila.
 • Prosjekter, Rapportene er levert, legges ut så fort de er godkjent.
 • Instruktørsamling. Legges sammen med årsmøte 28 februar 2020.
 1. Økonomi
 • Likviditeten er en utfordring når vi forskutterer til instruktører og tilsynsekvipasjer.
 • Det er søkt om restmidler i Oppland/Innlandet
 • Økonomiplan justeres til årsmøte.
 1. Nettsalg
 • Camilla A sender skriftlig rapport om dette.
 • Camilla A lager kontrakt med leverandører.
 1. Eventuelt
 • Sølvi tok opp at vi kanskje må følge bedre opp ekvipasjer. Dette skal jobbes mer med.
 • Mal til rapporteringsskjema klart. Nils og Tor legger dette ut.
 • Kontingentoppkrevingen må følges opp. Jonny tar dette.
 • Neste styremøte Skype 8/1 2020 kl. 20.00

Jonny ref.