Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk i Skjåk 12 til 14 juni for 4 motiverte ekvipasjer. Det var totalt påmeldt 7 ekvipasjer men 2 av disse måtte melde avbud da det var observert bjørn i eget beiteområde. I tillegg så stilte 1 av de fremøtte med 2 hunder 

Kurset startet onsdag kveld med teori og gode diskusjoner. Teorien besto av info om NKH, trening av hund, hvordan finne kadaver samt gjennomgang av oppsettet på GPS

Torsdag og fredag ble det praktisk trening for ekvipasjene i litt kjølig sommervær.  Det var lagt ut kadaver i 1 felt dagen før. Treningsområdet var utmerket da det ga muligheter for å utplassere kadaverbiter på typiske «funnsteder».  Rundturen startet med å introdusere hunden til kadaver og GPS trening før deltakerne selv skulle finne frem til kadaverdelene som lå i løypa. Det var inspirerende å se fremgangen til ekvipasjene utover i sporet, både med GPS og kadaverlukt.  Tilbakemeldingen etter den praktiske treningen var rundturen ga god læringseffekt med bruk av GPS samt en bevisstgjøring på viktigheten med samspill mellom hund og fører. Noen av ekvipasjene hadde ett nivå slik at de kunne gått opp til godkjenningsprøve i nær fremtid. De resterende bør ikke ha problemer med en godkjenningsprøve med litt mere trening fremover.  Alle ekvipasjene fikk etter avsluttet runde tips om videre trening fremover.

Lykke til med videre trening

Takk til Torstein og Kari for god arrangering, flott treningsterreng og overnatting.

Instruktør fra Norske Kadaverhunder var Nils Steinvik