Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Camilla Akslen (CA), Nils Steinvik (NS)

Forfall Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

 1. NKH har mottatt søknad om etablering av lokallag NKH i Oppland, region syd for kommunene Nordre og Søndre land, Gjøvik og Toten samt Gausdal og Lillehammer

Vedtak: Styret ser svært positivt på søknaden, søknaden innvilges, lokallaget ønskes lykke til videre. Styret ser frem til positivt ett positivt samarbeid med lokallaget. NS følger opp

 1. Info om etablering av lokallag NKH i Agder. NS har vært i kontakt med aktuell leder, noe kommunikasjon er utført – ingen formell søknad mottatt

Vedtak: Styret avventer

 1. Ny Web leverandør

NKH har mottatt tilbud fra Kompani Kvam (ABARIS) om overtagelse og drift av NKH sin WEB side

Vedtak: Tilbudet er av en kostnad som overstiger vedtatte budsjett: NKH styret mener at saken krever en grundig gjennomgang og vil derfor utsette avgjørelsen til neste styremøte (arbeids/styremøte).

 1. Godkjenningskort

Styret har mottatt negative tilbakemeldinger på tidspunkt og manglende utsendinger. Styret beklager dette og vil endre rutinene slik a dette ikke oppstår i fremtiden.

Vedtak: Det utstedes ett midlertidig godkjenningskort umiddelbart etter gjennomført og godkjent kadaversøksprøve (papirformat), dette deles ut sammen med NKH vesten. Ansvarlig aktuell dommer. Laminert godkjenningskort bestilles sentralt 1 gang pr år (høst) og utsendes til den enkelte

Fagavdelingen

 1. Kurs/Godkjenningsprøver – status

Alle innmeldte kurs og godkjenningsprøver er blitt annonsert og gjennomført på en utmerket måte

 1. Det gjenstår en vedlikeholdssamling og godkjenning på Røros i september.
 2. Godkjenningsprøve og mulig lite kurs i Finnmark (Alta)13. oktober.
 3. Felles godkjenningsprøve Oppland/Sør- Trøndelag.
 4. Camilla A forhører seg om vedlikeholdssamling i Møre/Romsdal.
 1. Instruktørsamling

Det er budsjettert med instruktørsamling i budsjettet for 2018

Vedtak: Fagavdelingen planlegger med en instruktørsamling i tilknytning til årsmøtet mars/april 2019

 1. Nye instruktører.
 2. Instruktørutdanningen del 2 nærmer seg avslutning. Oversikt over godkjente vil bli fremlagt på neste styremøte. (JM følger opp)

Økonomi

 1. Økonomien er under kontroll, ingen spesielle utfordringer

Nettsalg

 1. Nettsalget er startet opp - BRA

Vedtak: Det må etableres kontrakter med leverandørene (CA følger opp)

Evt:

 1. Rapportering av FKT tildelinger
  • NS og JM følger opp
 2. Styremøte med fysisk fremmøte (november)
  • Det planlegges med fysisk styre/arbeidsmøte i november (NS følger opp)