Post (NS)
NKH har mottatt bestillinger på kurs og samlinger. Info er fordelt til alle styremedlemmer

Nils har på vegne av NKH sendt brev til Norsk kennelkubb vedrørende helhetlig tilnærming ved bruk av hund i rovdyrproblematikken. Svar er ikke mottatt

Økonomi (JM)

Økonomien er under kontroll, NKH har tatt kontakt med DNB for å få etablert bedriftskonto.

Vedlikeholdssamlingen i Valdres ble gjennomført innenfor budsjettet

Arbeid med ny økonomiplan er ikke startet.

Brønnøysundregistret (JM)

Endringer styresammensetningen etter årsmøtet er rapportert til Brønnøysundregistret. Det enkelte styremedlem vil få tilsendt melding gjennom «Alt inn» for elektronisk signering

Webside (CJ)

NKHs webside er nå så godt som ferdig. Noen små detaljer som mangler. Camilla følger opp.

Det er etablert en egen «bildebank» som muliggjør sentral lagring av bilder. Medlemmer anmodes om å sende bilder til denne «bildebanken». Camilla sender ut orientering.

Nettbutikk (CJ)

NKH vil etablere nettbutikk på hjemmesiden. Via denne nettbutikken vil medlemmer kunne kjøpe profileringsutstyr. Det settes noen begrensninger/føringer for dette. NKHs gule hundeførervest vil som tidligere bli utdelt til godkjente ekvipasjer. Trekantvest til hund kan kun kjøpes av godkjente ekvipasjer via nettbutikken. Øvrig profileringsutstyr kan kjøpes av alle medlemmer (via nettbutikken)

Kurs/samlinger (MS)

Alle kurs og godkjenninger vil bli offentliggjort på NKH sine hjemmesider

Foredrag/ Møter

Morten informerer om bruk av kadaverhund på utstilling til Norsk Pyreneer hund på Gol 3.juni

Jonny og Nils møter Miljødirektoratet ons 14. juni, i den hensikt å skape en felles plattform for gjensidig informasjon/forståelse

Referent

Nils Steinvik