Møte på skype med Nils, Morten og Camilla. Jonny og Geir var opptatt.

Generelt: Da Trine Rudstaden fant det riktig å trekke seg fra videre arbeid i styret. Har valgte varamedlem Morten Steinsrud overtatt Trine's plass i styret. Styret i NKH takker Trine for den jobb som er utført og ønsker Trine lykke til videre.

 1.Innkommet post:

 • Sør-Trøndelag får oppfølgingskurs. Bevilget 20 000,- Dato ikke satt.
 • Oppdal grunnkurs kadaversøk i starten av juni.
 • Oppfølgingskurs i Valdres siste helga i mai.
 • Avslag Nordland beredskapskurs – ville heller ha vanlig kurs.
 • NIBIO – veileder, siste korrigering vil bli utført før 2.mai.

2.Web side – Kalender:

 • Fås ut snarest mulig. Camilla tar en telefon til Jan Arne Bakke for å pusje på.
 • Bedre med en 90 prosent klar side, så kan endringer gjøres etterhvert.
 • Bilder ønskes for å kunne legges inn på hjemmesiden.
 • Camilla ansvarlig for oppdatering på den nye siden.

3.Kurs/Instruktører

 • Jonny ikke med på møte. Sendes på mail i etterkant.

4.Fordeling av arbeidsoppgaver

Prioriterte oppgaver jfr vedtak på årsmøtet

 • Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere – Ansvar Nils
 • Fylkeskontakter, regionkontakter – Ansvar Morten
 • Hjemmeside – Ansvar Camilla
 • Videreutvikle fagavdelingen – Ansvar Jonny og Morten
 • Gjennomgang av instrukser – Ansvar Nils og Camilla
 • Samarbeid med Garmin – Ansvar Nils
 • Inntektskilder, økonomiplan – Ansvar Jonny og Nils

5.Eventuelt:

 • NKK's rovdyrpolitikk – se side 70 i medlemsbladet til NKK.
  • Nils kommer til å sende et skriv til NKK . Gjennomgås av styret. Sendes på mail.
 • ID-kort – sendes til produsent til uka og videresendes fortløpende.
 • Web-shop – tas opp som en sak på neste styremøte.

- Hva skal man få kjøpe?

- Hvem skal få kjøpe?

- Hvor fra?

Camilla Jensen

referent