Jonny

 • Kontakt med regnskapsfirma
 • Arkivere alle ut/inn bilag
 • Utarbeide økonomiplan
 • Overføring av kontoansvar
 • Brønnøysundreg – nye navn

Fagavdelingen

 • Koordinering av instruktører
 • Fagleder hund
 • Material forvalter
  • PC
  • Vester
  • SNO bøker
  • Folder
  • remerker
  • ID kort

Camilla

Web: Alt som har med WEB sidene å gjøre

 • Oppdatering av godkjenningslister
 • Ajourføring av kurs og prøvedeltagere
 • Kalender
 • Sekretær (Alle referater)

Janne

 • Nettbutikk (I samarbeid med Camilla)

Geir/Morten

 • Kurskontakt
  • Leder av fagavdelingen
  • Vedlikeholdssamlinger
  • Beredskapskurs del 2

Nils

 • Kontroll av alle regnskapsbilag frå Jonny
 • Iht instruks
 • SKYPE kontakt

Referent Nils S