Referat styremøte Værnes 10.01.15

Møtt: Jonny Mathisen og Laila Hoff og Nils Steinvik (deler av møte)

Forfall: Tor Romsås og Terje Nordberg

Forfall kom så sent at det ikke var mulig å kalle inn vara.

Årsmøte: Årsmøte blir 14 mars 2015 klokken 12.00, årsmelding skrives og legges på nett senest 14 dager før årsmøte.

Møtesats årsmøte. 1800,- for styret og 1 fra valgkomiteen.

Årsmøtested: Værnes

Valgkomiteens arbeid status: Valgkomiteen har kontroll ifølge Kjell.

Forslag fra leder:

  • Styret må arbeide fram en økonomiplan for fremtiden, da det 3 årlige prosjektet går ut dette år.
  • Påmelding av kurs og godkjenningsprøver:
  • Ha en sentral påmeldingstelefon og mail, for så å fordele instruktører på et møte på våren, her trengs det litt romslighet i en overgang.
  • Prosjektsøknadene går sin gang, leder ordner dette.

Informasjon fra leder:

  • Kontingenten klar til utsending med innkalling til årsmøte.
  • Hordaland(Fitjarøyene) Prosjekt i igangsatt.
  • Bioforsk starter et prosjekt der NKH er med.
  • Instruktørkurs: Starter på Lillehammer helga 17 januar 2015.

Nils fremla rapport, Vi jobber videre med et forslag til årsmøte.

Div:

  • Leder ordner så styret kan ha telefonmøte annenhver måned.

                                                        Leder