Utskrift
Styret
NKH styre

Årsmøtet 2016 bestemte at NKHs regnskap skal i fremtiden føres av regnskapsfirma, vi benytter Snøhetta regnskap AS