Morten Steinsrud valgt som leder i 2 år i 2021.
Morten er sauebonde og kadaverhundfører fra Rogne i Valdres. Gården han driver er også godkjent Inn på tunet-gård og 4H-gård.
Morten er politisk aktiv og sitter i kommunestyret og div utvalg, samt vara i formannskap.

 

Jonny er fra Kvam i Gudbrandsdalen. Han er fagansvarlig og økonomiansvarlig i Norske Kadaverhunder.
Utdannet instruktør. Er rovviltansvarlig i Nord- Fron sau og geit. Til daglig er Jonny sauebonde og daglig leder i et tømrerfirma.
Han har bred erfaring med hund redningshund, brukshund og lydighet. Jobber for at ekvipasjene i Norske kadaverhunder skal bli en ressurs i forvaltningen av rovdyr i Norge.

Camilla Jensen, Varangerbotn, er valgt som styremedlem i perioden 2021 – 2023

Lisbeth Høyland, Vingelen, ble valgt inn i styret på årsmøte  2021.

Årsmøtet 2016 bestemte at NKHs regnskap skal i fremtiden føres av regnskapsfirma, vi benytter Snøhetta regnskap AS