Årsmøte Norske Kadaverhunder 4 mars 2017 kl. 1300, Quality Hotel Olavsgaard

Tilstede: Nils Steinvik,Jonny Mathisen,Torill Albrechtsen,Laila Hoff,Hermann Sotkajervi, Kristan Kronberget, Trine Rudstaden, Camilla Jensen

Styret i Norske kadaverhunder 2016 har hatt følgende sammensetning:

Leder: Nils Steinvik

Styremedlem: (sekretærfunksjon) Trine Rudstaden

Styremedlem: (leder fagavdeling) Jonny Mathisen

Styremedlem: (medlem fagavdeling) Geir Bjørge Larsen

Ved disens i styret har leder hatt dobbeltstemme.

Årsmøte 4.mars 2017. NKH vil gjennomføre sitt årsmøte lørdag 4. mars i omr Gardermoen/Oslo.

NORSKE KADAVERHUNDER

Styrets sammensetning

Norske kadaverhunder har i rapporteringsperioden endret status fra prosjektorganisasjon til selvstendig ideell organisasjon. Dette fordi prosjektperioden på 3 år var utløpt. Denne endringen skapte mye intern urolighet mdf at det har vært nødvendig å gjennomføre både ordinært årsmøte, ekstraordinært årsmøte og postvalg.

Innkalling til Årsmøte for Norske Kadaverhunder

Med henvisning til NKH sine vedtekter så innkalles alle medlemmer i NKH til årsmøte på Thon hotell Oslo Airport lørdag 12.03 2016 kl 13:00

REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Årsmøte i Norske Kadaverhunder. Radisson Blu Hotel, Stjørdal. 14 mars 2015 kl 12.00

Antall stemmeberettige: 9

1) Godkjenning av innkalling.

 

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Møtet starter kl 1900 og varer til maks kl 2100.

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av iallefall leder + 1 styremedlem

3. Fastsette lønn til instruktører.  Styrets foreslag kr 3200 pr døgn.

Bakgrunn for innkallingen til ekstraordinært årsmøte er at nyvalgt leder har trykket seg og av vi med gjeldende årsmøte vedtak på avlønning av instruktører på kr 2000,- står uten instruktører til planlagte og avtalte  kurs.

 

Velkommen

Norske Kadaverhunder var invitert til fylkesmannen i Troms for å orientere om aktivitetene til Norske Kadaverhunder. NKH ved Terje Nordberg takket ja til invitasjonen og deltok på fylkesmannens beiteseminar den 18.mars. Terje orienterte om NKH aktivitene siste år samt fremtidige utfordringer med bla overgang fra prosjektorganisasjon til bærekraftig forening. Terje meddeler at signalene fra fylkesmannen var ubetinget positive.

Årsmøte påminnelse

Leder i Norske Kadaverhunder ønsker å minne medlemmene om årsmøtet den 14. mars kl 1200. Stedet er som tidligere annonsert, Radisson blu hotel på Værnes. Tidsfrist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars (post@norskekadaverhunder.no). Påmeldingsfristen var satt til 1.mars, men er nå utvidet til 7.mars (post@norskekadaverhunder.no). Årsmelding og innkomne saker vil fremkomme på NKHs web side senest 8.mars.

Alle medlemmer i Norske Kadaverhunder ønskes velkommen til årsmøte