Utskrift
Artikler
Årsmøter - møter
Treff: 8531

Norske Kadaverhunder

Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg
Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 10.mars
NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 23.mars så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 10.mars