Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt kurs.

Teorikvelden for alle er et kombinert GPS teorikurs, litt info om oss, litt om rovdyr og måter de gjemmer på, hvordan bruke hund. Dette er 3 timer.

  • Etter teorien setter vi opp en startliste på den praktiske delen, tidspunktet er 08.00 og 13.00 de påfølgende dagene.
  • En instruktør rekker 2 om dagen på den praktiske delen.
  • Deltakerne bør ha med sin egen GPS, hund med bånd, belønning til hund, egnede klær til ute bruk og godt humør.
  • Instruktørene trenger fremviser til teorikvelden og et lokale.
  • Videre må det skaffes et egnet område til kurs, ca 100 mål utmark lett tilgjengelig pr instruktør.
  • Instruktørene trenger også et sted å sove, gjerne enkel standard, men med egne soverom.

Dette kurset er første trinn til godkjenning og eneste kurset som godtas til godkjent kadaverhund.