Hvordan bli medlem

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.

Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Du er velkommen til å være medlem selv om du ikke har godkjent hund.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet. 

Kontingenten betaler du inn til NKH konto nr. 2095.53.42829 og merk betalingen med ditt navn, ”kontingent og årstall”.

Ved bruk av VIPPS søk etter nr 530364