Hvordan bli medlem

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.

Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Du er velkommen til å være medlem selv om du ikke har godkjent hund.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet. 

Kontingenten betaler du inn til NKH konto nr. 2095.53.42829 og merk betalingen med ditt navn, ”kontingent og årstall”.

Ved bruk av VIPPS søk etter nr 530364

Godkjenningsprøve

 • Ekvipasjen skal før prøven ha gjennomført kurs i kadaversøk hos Norske kadaverhunder. Det skal dokumentere minst 30 timer tilsyn. Hunden skal være registret med chip eller reg nummer.
 • Det må foreligge en anbefaling fra instruktør før ekvipasjen kan gå opp til prøve
 • Prøvefeltet skal være mellom 60 og 100 dekar og det skal være beitedyr i prøveområdet (eller eventuelt i treningsfeltet). Det plasseres ut 3 kadaverdeler i feltet, i tillegg en radiobjelle med kjente koordinater.
 • Søksobjektene skal være utstyrt med enten øremerke eller bjelleklave som lar seg identifiseres.
 • Prøvetiden er 2 timer, i tillegg får fører 20 minutter til å legge inn koordinater til ytterpunktene på prøvefeltet og radiobjella.
 • Koordinatene får kandidaten skriftlig.
 • Ekvipasjen skal finne minst 3 av 4 objekter, disse skal markeres og beskrives på GPS, de skal også fotograferes så de er gjenkjennelige.
 • Prøven underkjennes hvis disse overforstående punkt ikke er oppfylt, eller at ekvipasjen viser en oppførsel som gjør dem uegnet til oppdrag.
 • Prøven bedømmes av godkjent instruktør(er).
 • Tid mellom kurs-prøve skal være minimum 14 dager
 • Hund som skal delta på godkjenningsprøve, må være fylt 1 år

(Under utarbeidelse)