Skriv første bokstaver på fylket du vil vise i feltet "Fylke". Du kan også gjøre det samme på alle andre felter. Hvis du vil se hele listen så kan du bla i sidene i bunnen av lista.

Vi har ekvipasjer i disse fylkene: Agder - Akershus - Finnmark - Hedmark - Møre og Romsdal - Nordland - Oppland - Sør Trøndelag - Troms 

(Lista er sortert alfabetisk på fylke)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRN8idmi0ivazGFccLa-WbqnLWBszaMAaFXM6VqlpI4jVpHcSB6MfXvPfP4aNY_ZitzaNlwonccNEGt/pubhtml

Det ble avholdt godkjenningsprøve på Røros søndag 22 oktober. 

Det ble lagt ut kadaver i to felt som bestod av furuskog og nesten flatt. Været var pent og lå til rette for en fin dag. 

Tre deltakere var påmeldt og alle bestod prøven med glans. 

Gratulerer til Lisbeth,Tor og Elin som godkjente kadaverhundekvipasjer. 

Takk til Wenche Aas Myhren for godt tilrettelagt opplegg. 

Dommere Tor og Kristian 

Her kan du se alle artikler som er skrevet på våre nettsider. Du kan også søke etter artikler som inneholder dine søkebegreper.

 

Nytt forslag på leder er Hans Skårholen fra Løten . Nytt forslag på Styremedlem er Kjell Smestad . Valgkomiten ber styret komme med innspill på nytt medlem i valgkomiten .

for valgkomiten .... Arild Idar Åkenes .