IMG 2115

 

 

Kurs i kadaversøk med hund

i HAMARØY

11.- 15. juni 2012.

 

Av kjell smestad

 

Teorikvelden ble holdt på Innhavet hotell. Tolv personer møtte. En litt forsiktig gjeng som livnet til etter hvert.

Her som ellers gikk vi gjennom drapsmønster hos de forskjellige predatorer, hundetyper, varslingsrutiner ved kadaverfunn og ikke minst aktiv bruk av GPS.

Den praktiske delen var lagt til Krokan gård. Her var det utlagt sju lam og deler av lam. Ei "radiobjelle" var også plassert i terrenget.

Deltakerne la inn koordinatene til søksobjektene for å finne området. Så var det opp til hundene å markere det eksakte punktet. Radiobjella fant deltakerne ved hjelp av GPSen 

Deler av øvingsområdet var myr og morene. Resten var fjell og knauser.

Vinden var veldig varierende, eller helt fraværende. Det var ikke sau i øvingsområdet, men i nærheten. 

Godkjenningsprøva ble også her det konkrete målet for kursdeltakerne. Fire søksobjekt var lagt synlige og i delvis åpent terreng. Som er en grei måte å komme i gang på.  De tre andre ble plassert slik de ville bli på ei prøve.

Her var det to ivrige ungdommer som fikk ansvaret for å få til kommunikasjon mellom GPSer og datamaskiner. De sender sporlogger og veipunkter mellom seg som trening. De vil bistå de voksne de gangene det er nødvendig, det kan være i forbindelse med dokumentasjon av tilsynsturer, kadaverfunn osv.

IMG 2202

IMG 2067