024

Godkjenningsprøve i Gausdal

8-9 juni 2012

Område feltene ble lagt ut i var plantefelt og hogstflate. Det ene var 87 mål, det andre 62 mål. Kadavrene var brukt på prøva i fjor og har vært i en fryser i vinter, så lukta av dem var ganske så stram. Deltagerne fikk oppgitt koordinater til hjørner og bjelle, som måtte legges inn på gps. For og komme til søksområde måtte deltakeren gå ca. to kilometer, dit måtte dem gå på egenhånd. Det var noe sau der. Første som skulle prøve var nok litt overasket over og måtte gå så langt. De fikk det største feltet. Vinden var stabil og været var fint. De fant bjella og ett søksobjekt på to timer, så dessverre klarte de ikke prøva. Deltaker to fikk et område på 62 mål, vinden var litt mer varierende, de og sleit med og finne kadavrene, fant ett og bjella på to timer så dessverre stilte de ikke til kravene. Tredjemann fikk det område som var 87 mål, de brukte under en time så hadde de funnet to kadaver og en bjelle, en stolt kar og hund hadde bestått

Av Kristian Kronberget

014