IMG 1785

 

 Kurs i kadaversøk med hund i Gausdal.

 7. og 8. juni 2012.

 

 Av Kjell Smestad

 

På dette kurset var det mange interesserte.  Flere var påmeldt, og bare to som deltok.

 En deltaker fikk teoridelen på kontoret mitt.

 Det ble lagt opp et treningsområde med kun to kadaver. Resten av treningsobjektene fant vi i de to områdene der godkjenningsprøva skulle være.

På denne måten sparte vi litt å arbeide, men vi kunne rette læringa mer direkte mot det som skal skje på prøva. Dette gir en svært bratt læringskurve!!

Ut fra erfaringene vi hadde med delvis samme gjennomføringa i Oppdal synes denne tanken riktig.

Der de øvrige forutsetningene er til stede, gir dette muligheter for kort tid mellom kurs og prøve. Noe som igjen kan øke sjansen for å stå.

 Kursdeltakeren får se et prøveområde i terrenget. Vi retter også GPS læringa mot det som skal skje på godkjenningsprøva.

 Dette gir på en måte to år på barneskolen, og så rett inn i videregående.

En liten justering som gir riktigere kurs mot virkeligheten. 

IMG 1809 3