IMG 1715

Godkjenningsprøve i Oppdal

2-3 juni

Storli

Område prøvefeltet nummer en ble lagt ut består av hamning/ utmark i skrånende terreng. Det andre feltet består av mer løvskog og mindre bratt Det ble lagt ut tre kadaver i hvert felt pluss en bjelle med kjente koordinater. Begge feltene er ca 60 mål og deltageren får oppgitt fire ytterpunkter som det står i beskrivelsen av prøven. På prøvedagene var vinden stabil og det var til god hjelp for ekvipasjen. Vi var alle spente hvordan dette ville gå. Førstemann var veldig sikker på sin hund noe som gjorde prøva enkel, han hadde en border collie som var vant til å jobbe blant sau, og som kunne skille mellom gjeting og kadaversøk. Deltager nummer to var også veldig sikker på sin hund, det var en Alaskan Malamute en polarhund som måtte gå i line, da denne fikk komadoen søk, viste han hva det dreide seg om. Da han fikk kadaverluft i nesa var han veldig sikker. Deltager nummer tre hadde en border collie som var mer interessert i gjeting enn i kadaversøk, men med intens jobbing fant de alle tre kadaver.

Søndag var det to nye deltagere som også var flinke, begge kunne lese hunden sin, de løste oppgaven lett i regnværet. Oppdal har fem godkjente kadaverhund ekvipasjer, vi gratulerer.

Takk for en lærerik og hyggelig helg.

IMG 1726