Norske kadaverhunder arrangerte søndag 4. juli prøver i Hemnes kommune i Nordland.

3 ekvipasjer var påmeldt.

Vi la ut to prøvefelt, det ene i forholdsvis bratt skogsterreng med innslag av innmark.

Det andre var flatt med innmark omkranset av utmark og elv.

I begge feltene gikk det beitedyr.

Prøvedagen var det sol, men med en høvelig vind.

Alle ekvipasjene besto av Border Collier i lag med førere som var godt trent i kadaversøk.

Høsten 2019 hadde ale disse beitebrukerne store tap til jerv, og hadde derfor søkt mye med hundene sine.

Alle tre besto prøven, og Norske kadaverhuder gratulerer Hemnes med tre nye godkjente kadaverhund ekvipasjer.

Dommere var Hermann Sotkajervi og Laila Hoff