Norske kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kadaverhundkurs /samling for beitetilsyn 2020.

På teorikvelden var alle beitetilsyn fra Hattfjelldal sau og geit sitt tilsynskorps også invitert.

Ordfører Harald Lie deltok også på møtet, da han ønsker å sette seg inn i et av beitebrukens problemområder. SNO sine rovviltkontakter deltok også, og orienterte om hvordan de ønsket at funn skulle behandles og rapporteres inn.

Totalt var vi samla ca 20 stk på teorikvelden.

I felt gikk det 15 kursdeltakere. Mange flinke folk og hunder.

 Vi hadde og noen sjeldne hundraser med som Howart, Grand Basset Griffon Vendeen. Ellers var det elghunder, Bordercollier, Alaskan Malamute, og et par blandingshunder.

Vi satte opp møteplan etter hva som passet for deltakerne. Ei hektisk tid med ei svært forsinket våronn og beiteslipp gjorde at den praktiske delen av kurset ble spredt over ei uke, slik at alle fikk gjennomført slik de ønsket. I tillegg ble det av hensyn til koronnasmitte vasket og spritet ned bord og stoler mellom hver deltakergruppe. I den praktiske delen møtte 2 og 2 deltakere ad gangen.

Det praktiske søksarbeidet, samt mer innføring i GPS, og elektronisk overvåking ble gjennomført med Toreskogen i Krutådal som base. Kursfelt var lagt rundt gården, beitedyr og villdyr som elg og rev var forstyrrende element under søkene.

Norske kadaverhunder takker for oppdraget og ønsker alle deltakere lykke til i søksarbeidet.

Instruktører var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi