Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Lesja 8.juli 2020.

Det var påmeldt 8 deltagere, en deltager stilte med 2 hunder.

Været under den godkjenningsprøven overskyet med regn med og varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, delvis tett skog med sau i søksområdet

Av totalt 9 ekvipasjer så besto 8 godkjenningsprøven. Lesja har nå fått tilført 5 godkjente ekvipasjer, Dovre har fått tilført 3. Kjempebra 

En spesiell takk til Kari Selsjord som var lokal koordinator

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Dommere var Nils Steinvik og Jonny Mathisen