Det ble i perioden 20. mai til 12 juni  juni gjennomført grunnkurs kadaversøk Lesja. 

Det ble gjennomført 2 teorikvelder (forskjellige deltagere) hhv 20 og 26 mai, begge kvelder med svært motiverte deltagere. Totalt så deltok det 9 ekvipasjer både på teori- og praksis del "KNALLBRA" 

Etter en introduksjonsrundene ble det klart at det dette var en variert sammensetning av hunder og ekspertise . Hundene som deltok var av rasen Border Collie, Norsk Elghund grå og Jâmthund.

Flere av ekvipasjene hadde også erfaring innen andre hundeaktiviteter

De påfølgende dager/kvelder ble det praktisk trening for ekvipasjene i nærområdet. I praksisområdet var det lagt ut 8 kadaverdeler på slik måte man kan forvente å finne det under kadaversøk. Både bekk, myr, skog og en liten steinrøys ble brukt. Som vanlig startet vi med GPS repetisjon for fører før hunden ble introdusert for kadaver. Etterpå var det vanlig runde til de utlagte kadaverdelene. Her ble det gode diskusjoner på hvordan legge opp søk og hvordan motiver hunden til å markere på en godt synlig måte. En av hundeførerne hadde på forhånd trent inn dekk på hunden ved funn av kadaver.

Ikke alle ekvipasjer fikk avsluttet søksrunden da det manglet gode funn og belønning av hundene. De fleste hadde så god fremgang og resultat at ikke alle kadaverdeler ble brukt. Alle deltagere fikk fornyet kunnskap om hvordan trene en hund på kadaversøk

Etter avsluttet søk ble det litt mere GPS samtidig som fører fikk forslag på hva dem burde trene mere på frem mot en fremtidig godkjenningsprøve. 

Instruktør fra Norske Kadaverhunder var Nils Steinvik.